Impostos i taxes no s'apujaran per cinquena vegada en els darrers anys

Les ordenances fiscals per al 2017 no s'incrementaran. Es van aprovar en el Ple d'aquest mes amb els vots favorables de PSC, CiU i Ciutadans i els vots contraris d'ERC, CUP i PP

27 de Octubre 2016
+
IBIU
S'Inclou, com a novetat, una bonificació del 50 % per a totes les persones físiques que posin habitatges a disposició de la Borsa de Lloguer Municipal, estiguin llogats o no. Amb aquesta bonificació es consolida per a l'any que ve aquesta mesura adoptada en el si del Pla d'habitatge municipal.
 
Bonificacions de l'IBIU (es mantenen les de l'any passat):
-De 3 a 4 fills (o 2, si un és una persona amb minusvalidesa): 50 %.
-De 5 fills o més (o 4, si un és una persona amb minusvalidesa): 70 %.
-El límit de la renda per gaudir d’aquesta bonificació és de 45.000 €, fins a 3 fills, que s’incrementarà en 15.000 € per a cada fill de més.
A més, com a novetat d’aquest any, es dotarà una partida de subvencions per equiparar les famílies nombroses amb les monoparentals per tal d’equiparar les bonificacions de l’IBIU.
 
Plusvàlues
Es mantenen les bonificacions per la transmissió de l’habitatge habitual per causa de mort a favor dels descendents i ascendents. Aquestes bonificacions es calcularan en base al valor cadastral del sòl de l’habitatge.
Respecte a les condicions de la bonificació, s’entendrà que es podrà acreditar la convivència fins als 10 anys anteriors a la data de transmissió per causa de mort, tot i que el contribuent estigui empadronat en un centre assistencial en el moment de la mort.
 
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
Continuaran una bonificació del 75 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys, i del 25 % durant 3 anys, comptats a partir de l’any següent al de la data de matriculació tots els vehicles de:
Propulsió elèctrica pura; 
Els que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i que acreditin que no poden utilitzar un carburant contaminant. 
Els vehicles híbrids de benzina, amb emissions fins a 120 g/km de CO2
 
Gaudiran d'una bonificació del 50 % tots els vehicles que facin servir benzina o bioetanol amb emissions fins a 100 g/km de CO2  mentre que s'exclouen els vehicles dièsel que abans gaudien d'aquesta bonificació. 
 
Impost sobre Construccions
Bonificació del 95 % sobre el pressupost de les obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció (novetat respecte anys anteriors)
 
Bonificacions de l'any passat que es mantenen:
Bonificació del 50 % sobre la quota de l’impost, per les obres de reforma i rehabilitació de l’habitatge habitual. El límit de la renda per gaudir d’aquesta bonificació és de 35.000 € per unitat familiar unipersonal i de 50.000 € per a unitats familiars amb dos o més integrants. 
 
Bonificació del 30 % sobre la quota de l’impost per les obres de reforma, rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis plurifamiliars.
 
IAE
Gaudiran d'una bonificació fins al 30 % sobre la quota municipal les empreses que incrementin en més d'un 5 % a mitjana de la plantilla amb treballadors contractats indefinidament, en relació amb el període impositiu anterior.
Aquests percentatge anual de bonificació, s'incrementarà en un 3 %, per cada treballador/a que sigui aturat/a de llarga durada, fins a un màxim del 40 per cent.
 
Taxa d'escombraries
Es mantenen les mateixes condicions de bonificació de l'any passat:
Els pensionistes jubilats, incapacitats, aturats, persones que cobren el PIRMI o tenen escassa capacitat econòmica poden accedir a la bonificació del 50 % o a l’exempció de la taxa d’escombraries. 
 
Es manté la bonificació del 10 % per als habitatges particulars per a aquelles persones que acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi en cinc o més ocasions durant un any. 
 
Zona blava
Els vehicles elèctrics, híbrids endollables, amb pila de combustible i d'hidrogen que tinguin el distintiu "0 emissions" podran aparcar gratuïtament en la zona blava
 
Taxa d'activitats
Baixen, entre d'altres, els conceptes següents:
 
Llicència ambiental (annex II):
De 2.060-2.369 euros a 1.751 euros
Controls posteriors de comunicacions prèvies
De 1.751 a 680 euros
Comunicació prèvia d'una modificació no substancial:
De 669 a 340 euros
 
Escoles bressol
S'inclou una nova tarifa per a famílies nombroses. El preu és de 142,25 euros (-15 % de descompte).