Granollers presenta les propostes per a la millora de l’equitat educativa a la ciutat

Les propostes són el resultat del treball de les comissions de planificació i innovació educativa

19 de Febrer 2019
+
Guia de centres educatius de Granollers 2019

«L’escola a Granollers». Aquest és el vídeo que acompanya la nova guia de centres educatius de la ciutat, que a partir d’aquest mes serveix per ajudar les famílies en el procés de preinscripció escolar. Aquests materials són accions sorgides del treball propiciat per l'estudi «L'Escolarització a Granollers: Diagnòstic i propostes d’Equitat Educativa», encarregat, a través del Consell Escolar Municipal, a la Fundació Jaume Bofill. El grup GEPS (Globalització, Educació i Polítiques Socials), un equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de Xavier Bonal, ha elaborat un document que recull, de forma exhaustiva i detallada, informació sobre la situació de l’escolarització a la ciutat. 

Les conclusions d'aquest estudi, fet l'any 2016, assenyalen que en la darrera dècada Granollers se situa entre els municipis que han millorat en indicadors d’equitat en l’escolarització. En comparació amb la resta de Catalunya, Granollers és un municipi que es pot considerar més avançat que la mitjana pel que fa a l’equitat educativa. Els seus índex de segregació escolar de l’alumnat d’origen estranger, per exemple, són sensiblement inferiors a la mitjana catalana en educació primària, i lleugerament superiors a secundària. Aquesta situació relativament bona, no obstant, no ha d’ocultar l’existència d’alguns punts calents que cal resoldre. La concentració d’alumnat desafavorit en determinats centres, la manca d’implicació d’alguns centres en la coresponsabilitat en l’escolarització, algunes decisions polítiques que poden tenir conseqüències negatives des del punt de vista de l’equitat, una distribució tímida de la matrícula viva, són alguns exemples de situacions de desigualtat que cal corregir si es pretén fer de Granollers una ciutat d’equitat, inclusió educativa i cohesió social. 

A partir d'aquestes dades, el Consell Escolar Municipal ha convocat tota la comunitat educativa a participar en dues comissions de treball, una sobre planificació i informació i l’altra sobre innovació educativa. Durant el 2018 les comissions formades per representants dels claustres i de les direccions dels centres educatius, dels serveis educatius, de les famílies, dels partits polítics municipals i del Servei d’Educació de l’Ajuntament han plantejat millores per a l’equitat educativa de la ciutat. 

Aquest dimarts s’han presentat les propostes i les actuacions sorgides d’aquestes comissions de treball que, amb una vocació de consens s’han dut a terme amb l’objectiu de treballar a favor de l’equitat educativa a la ciutat. Tal com ha explicat el regidor d’Educació Francesc Arolas, «treballem perquè els nens i les nenes i els i les joves tinguin les mateixes oportunitats en igualtat de condicions».

L’alcalde Josep Mayoral ha destacat que es tracta d’un treball fet col·lectivament, des de la mirada compartida i que les propostes sorgides «ens poden ajudar en una ciutat que ja ha fet molta feina contra la segregació però on encara queda molta feina per fer».

Comissió de planificació, informació i equitat educativa

Aquesta comissió ha concretat diverses propostes relatives a la política educativa de Granollers en diversos àmbits:

- Propostes de millora del sistema d’informació i acompanyament familiar: reforçar la informació sobre la xarxa escolar, millorar la informació dels centres al web municipal i a les seves pròpies pàgines web, possibilitar el procés de preinscripció en línia o fer un acompanyament més actiu de les famílies socialment més vulnerables.

- Millores en la planificació de l’oferta i la gestió d’escolarització: planificar el tancament de línies o centres i l’obertura de nous grups atenent a criteris d’equitat o acordar mecanismes de distribució de matrícula viva entre els centres.

Algunes de les actuacions que s’han dut a terme:

- Realització de sessions informatives per a les famílies que han de fer la preinscripció a P3 i 1r d’ESO.

- Elaboració d’un vídeo per transmetre a les famílies la realitat educativa de Granollers.

- Redisseny de la guia de centres, amb una informació més uniformitzada dels centres.

- Manteniment de la detecció d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials i reserva de places en totes les línies de la ciutat i de les sessions informatives amb famílies nouvingudes.

- Enviament al Departament d’Educació d’un seguit de peticions dependents del Departament i sobre les que s’està treballant. Així, s'ha demanat incloure en el nou Decret de preinscripció i matrícula, per a estudis obligatoris, la possibilitat de fer reduccions de ràtio en tot un mateix nivell, per tal d'equilibrar l'oferta i la demanda places. També es vol valorar l’establiment d’adscripcions escolars entre centres de primària i secundària amb el criteri d’aconseguir una distribució equilibrada i la creació d’un institut-escola per evitar la reproducció de centres amb situació de baixa demanda. A més es planteja la possibilitat de blindar les ràtios, en matrícula viva, en els centres d’alta complexitat i incorporar al full de preinscripció la recollida d’informació de tipus socioeconòmic de la població en edat escolar i la seva distribució territorial.

Comissió d’innovació educativa

Aquesta comissió s’ha centrat en la definició de millores en les polítiques de qualitat i innovació educatives a partir de les propostes que feia l’estudi: 

- Fomentar projectes singulars de centre

- Fomentar projectes intercentres i amb professionals de la ciutat

- Compartir activitats extraescolars

- Formació professorat

Algunes de les actuacions que s’han dut a terme:

- S’ha iniciat el treball amb dos centres per tal d’ajudar-los a definir un projecte de centre i oferir-los els recursos que pot aportar la ciutat treballat conjuntament entre el Departament i l’Ajuntament.

- S’ha iniciat una taula de treball conjunt entre Departament i Ajuntament per definir una xarxa de centres de Granollers. Es parteix de les conclusions acordades en el grup de treball.

- Es continuen treballant els projectes intercentres que ja estaven funcionant, reforçant les indicacions del grup de treball d’obrir-los més a l’entorn, i a més s’han iniciat nous projectes com "Poesia a pes" o un nou seminari per al grup de professorat de tecnologia de secundària.

- S’han realitzat 3 projectes coenzims que vinculen els centres amb equipaments culturals de la ciutat: "Repensem la perruqueria", "Bombolles i ciència" i una intervenció sobre els homes i les dones als videoclips.

- Es continua desenvolupant el programa ETC però implicant més els centres. S’ha creat una taula de representants de centres i un claustre de formadors.

- Com Ajuntament es participa al seminari de projectes singulars, al seminari de tecnologia i al seminari de ràdio i entorn.

- S’ha desenvolupat una formació sobre resolució de conflictes a secundària, conjuntament amb el CRP.

Portes obertes als centres educatius

Aquesta mateixa setmana comencen les jornades de portes obertes a les escoles, instituts i centres concertats prèvies a les preinscripcions per al proper curs 2019/2020. Ja es poden consultar les dates d’aquestes jornades al web municipal i també informació sobre les dues xerrades informatives que es faran per oferir informació sobre les preinscripcions i les matrícules a les famílies.