Granollers ja aplica la "Guia de Contractació pública responsable"

Els contractes fets per l’Ajuntament incorporen clàusules socials, ambientals i ètiques

07 de Març 2018
+
L’Ajuntament de Granollers va aprovar fa un any la «Guia de contractació pública responsable» per impulsar un sistema de contractació pública que respongui no només a criteris estrictament econòmics sinó que també doni importància a consideracions ètiques, socials i ambientals basades en la contractació de productes, obres i serveis respectuosos amb el medi ambient i que tinguin com objectiu l’equitat social.
 
L’Ajuntament de Granollers i les empreses dependents adjudiquen cada any una tercera part del pressupost municipal en obres, serveis i subministraments. La contractació pública és, doncs, un motor d’activitat econòmica que reverteix en l’economia de la ciutat. Per això des del consistori es vol que aquest model de desenvolupament d'activitat econòmica es posi a disposició de la millora de les condicions laborals, ètiques i ambientals dels sectors productius.
 
Així, l’aplicació de la guia vol ajudar a fer una ciutat més innovadora, més humana, més sostenible, més inclusiva i més igualitària, també des de la contractació pública. Fomentant mesures d'inclusió social, de lluita contra la precarietat laboral, de millora de la qualitat del treball, d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de lluita contra la corrupció, de promoció del comerç just i de proximitat, i de respecte al medi ambient. 
 
La implantació d’aquest document s’ha estructurat tres fases. La primera, duta a terme durant el primer trimestre del 2017, s’ha centrat en la difusió de la guia i en la preparació i la formació als tècnics municipals i a les empreses licitadores. La segona fase s’ha fet durant el segon trimestre del 2017 i ha consistit en continuar la formació i en incloure les clàusules obligatòries de la guia en totes les fases contractuals.
 
Durant aquest primer semestre del 2018 s’està fent la tercera fase que consisteix en la implantació de tota la guia i, per tant, suposa la incorporació de les clàusules ambientals, socials i ètiques als contractes.
 
Les clàusules socials de caràcter obligatori i les clàusules ambientals s’han implantat en el 100% dels contractes. Des del segon trimestre del 2017 s’han començat a incloure les clàusules ètiques obligatòries a tots els contractes i, durant aquest 2018, també s’han incorporat accions ètiques en diferents fases del procediment com és el cas de la contribució del comerç just i productes de proximitat. Actualment s’estudia com incorporar també a la contractació clàusules de promoció dels drets humans.
 
Granollers també participa en l’elaboració de la «Guia per la protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública»
El Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament ha impulsat en projecte «Millora dels processos de contractació pública a través de criteris ètics i de respecte als drets humans». La iniciativa ha comptat amb la col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de Granollers i ha servit per crear una «Guia de protecció i promoció dels drets humans en la contractació pública». Aquest document s’ofereix a les administracions per tal d’incorporar clàusules per promoure el respecte dels drets humans en l’àmbit de l’administració, es va presentar el novembre de 2017 i està sent traduït al castellà i l’anglès per al seu llançament internacional el proper mes de març.
 
A més de col·laborar en l’elaboració d’aquesta guia, l’Ajuntament de Granollers ha participat en els tallers i assessories tècniques d’aquest projecte i estudia com incorporar les recomanacions d’aquest document a la seva «Guia de contractació pública responsable».