Granollers ha presentat el Pla Local Antiestigma contra l’estigma i la discriminació en salut mental

Granollers serà el primer municipi amb un Pla Local Antiestigma en salut mental

14 de Març 2018
+
Presentació del Pla Local Antiestigma de Granollers a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Aquest dimecres 14 de març s'ha presentat el Pla Local Antiestigma (PLA) a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers, amb la participació de la Taula de Salut Mental i Addiccions de Granollers i Obertament, l'associació catalana per a la lluita contra l'estigma en salut mental. El PLA té l'objectiu de canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un problema de salut mental, reduir els nivells de discriminació i millorar els indicadors d’inclusió social relatius als problemes de salut mental.

Després de la presentació s'ha visitat la instal·lació itinerant "Parla obertament" que Obertament ha ubicat a la plaça de la Corona amb l'objectiu de posar a prova la percepció de la ciutadania respecte la salut mental.

 

Un Pla Local Antiestigma desenvolupat en col·lectiu

El PLA s’ha redactat durant el 2017 amb la participació de diversos col·lectius de persones afectades, familiars i serveis assistencials de salut mental i l'Ajuntament. Així s’ha constituït un grup motor que, després d’una fase de diagnosi, ha determinat les línies estratègiques a seguir que són:

- Assolir la implicació de les institucions publiques i privades així com de la ciutadania de Granollers en la lluita contra l’estigma i la discriminació 

- Garantir l’apoderament de la primera persona com a centre del canvi

- Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidencia, orientades a col·lectius prioritaris i als seus comportaments, amb voluntat de continuïtat

- Garantir un espai de coordinació i continuïtat del PLA

Per aquest any 2018 s’ha plantejat tot un seguit d’accions destacades. En aquest sentit, Granollers es declararà municipi en lluita contra l’estigma; es farà una jornada d’intercanvi d’experiències i un monogràfic; es formarà els treballadors de les biblioteques i els centres cívics; i es faran accions comunitàries com el projecte de retrats fotogràfics.

L’elaboració del PLA compta amb l’assessorament d’Obertament, l’associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental, en les fases de diagnòstic i d’elaboració. L’objectiu del PLA és implicar al màxim als agents locals i donar continuïtat a les accions plantejades.

 

Enquesta sobre la percepció de les malalties mentals

Per tal de conèixer la percepció de la població sobre les malalties mentals, la primera acció que va dur a terme el grup motor del PLA el passat mes d’octubre va ser una enquesta en línia. Unes 400 persones van respondre aquest qüestionari. Els resultats obtinguts són el punt de partida que es pretén millorar amb les activitats que es vagin impulsant a partir d'ara.

El 33% de les persones enquestades ha viscut o viu amb una persona amb trastorn mental; gairebé la meitat ha treballat o tingut una persona veïna amb trastorn mental; i més de la meitat dels enquestats ha tingut una amistat amb una persona amb trastorn mental. L’enquesta ha evidenciat que existeixen grans diferències en la intenció de conducta de les persones en funció de si han viscut la problemàtica de la salut mental en alguna persona del seu entorn. En aquest sentit, les persones que ho han fet es mostren més disposades a relacionar-se amb una persona que tingui un problema de salut mental.

D’altra banda, l’enquesta també ha mostrat que les persones afectades no reconeixen haver viscut situacions de discriminació habitualment, però més de la meitat han deixat de fer alguna cosa pel fet de tenir una problemàtica de salut mental. 

 

L’estigma en la salut mental

Els problemes de salut mental són més comuns del que pensem. Una de cada quatre persones n'experimenta algun al llarg de la vida, tot i que, a vegades passen desapercebuts davant els altres. D'altra banda, els problemes de salut mental són desconeguts i creen recel, rebuig i prejudicis.

Els trastorns mentals es refereixen a una àmplia gamma de condicions de salut mental que afecten de forma temporal i substancial la capacitat de les persones per afrontar les demandes de la vida diària. Aquesta condició pot causar alteracions de pensament, de percepció, d’estat d’ànim, de personalitat o de comportament, tot i que de vegades és invisible i no aparent davant els altres. A diferència de la discapacitat psíquica o la demència, el trastorn mental no disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica. El tractament i la recuperació són possibles i moltes persones amb un problema de salut mental porten una vida normalitzada.

Tot i això, segons “L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016”, un estudi elaborat per la UAB per Obertament:

- El 80% dels catalans amb trastorn de salut mental manifesta haver estat injustament tractat en algun àmbit de la seva vida pel fet de tenir un trastorn

- El 55% afirma que aquest tracte negatiu es dona amb bastanta o molta freqüència

- El 82% dels catalans amb trastorn de salut mental oculten el seu diagnòstic com a estratègia per fer front al tracte discriminador

- El 89% dels catalans amb trastorn mental han desistit de fer alguna activitat per evitar ser discriminats