Granollers com a ciutat educadora impulsa projectes dirigits a millorar l’equitat educativa

29 d'Abril 2016
+

Fer un diagnòstic complet de l’escolarització a Granollers en els nivells educatius de primària i secundària. Aquest és l’objectiu principal d’un estudi que analitzarà i abordarà qüestions com la distribució de l’alumnat per centres en funció de les seves característiques socioeconòmiques i culturals. Un anàlisi que permetrà conèixer les pautes d’elecció escolar de les famílies, la mobilitat de la població per raó educativa o els efectes d’una proposta de zonificació escolar. 

Davant la dinàmica canviant de la nostra societat en termes socials, culturals, de mobilitat i d’ocupació l'Ajuntament revisarà les polítiques d'escolarització que actualment es desenvolupen a la ciutat. Per dur-ho a terme s'ha encarregat, a través del Consell Escolar Municipal, un estudi sobre escolarització a la ciutat, que permeti tenir una radiografia més precisa i exacte de la situació actual, amb termes objectius, tant quantitatius com qualitatius, i faci propostes de millora del repartiment de la diversitat de l’alumnat en els centres.  L'estudi s'encarregarà a la Fundació Jaume Bofill, i el durà a terme el grup GEPS (Globalització, Educació i Polítiques Socials). Un equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de Xavier Bonal, director del Departament de Sociologia de la mateixa universitat i que té una àmplia experiència en estudis d'aquestes característiques.

El resultat de l’estudi inclourà un conjunt de propostes d’intervenció educativa a diferents nivells de manera participada, tenint en compte les veus dels diferents actors municipals; així com l’elaboració d’un nou mapa escolar del municipi. Els treballs s'iniciaran el proper mes de maig i es preveu que durin un any. El  Consell Escolar Municipal i la seva Comissió de Mapa Escolar en faran el seguiment.