Granollers aprova el Pla Local d’Infància i Adolescència i el tercer Pla d’Igualtat

27 de Juny 2018
+
El Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers (PLIAG) s'ha aprovat per al període 2018-2024.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers (PLIAG) per al període 2018-2024. Un pla que neix de la necessitat d’adequar les estratègies del pla anterior (2012-2015) a les necessitats de caire educatiu, social i emocional detectades i/o emergents de la nostra ciutat. El PLIAG és l’instrument que ha de servir de guia per ordenar i definir les prioritats estratègiques i les actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència a la ciutat, a partir del treball transversal de totes les àrees de l’ajuntament i de la participació de tots els agents socials del territori, inclosos els mateixos infants (menors de 12 anys) i adolescents (de 12 a 18 anys), i també a partir d’una anàlisi global de la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat i dels recursos emprats.

Aquest pla és el resultat de compilar i contrastar les visions dels nois i noies del Consell dels Infants i dels companys/es de les seves escoles, dels delegats/des dels Instituts, d’un grup de famílies, dels agents socials que formen part de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Granollers i dels representants dels grups polítics municipals. El pla ha comptat, també, amb la implicació dels tècnics que han fet una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual dels infants i adolescents, i dels recursos existents a la ciutat.

De 2018 a 2022 és el període vigent del tercer Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutadania que té com a objectiu definir un conjunt de polítiques i mesures que facin possible que les dones i els homes de Granollers puguin desenvolupar les seves trajectòries i participar de la vida col·lectiva sense cap discriminació per raó de sexe/gènere.

En tant que instrument de planificació de les polítiques d’igualtat de gènere combina una estratègia dual: l’impuls de la transversalitat de gènere al conjunt de l’acció municipal i la creació d’accions positives destinades a les dones de la ciutat. L’Ajuntament ja ha elaborat dos plans locals d’igualtat de la ciutadania com a instruments de planificació de les polítiques d’igualtat de gènere, el primer l’any 2003 i el segon l’any 2012.