Granollers aprova el Pla d'Acció Social 2018-2028 per fer una ciutat més inclusiva i equitativa

El document guiarà les futures accions en matèria de polítiques socials

07 de Febrer 2019
+
Una ciutat per a les persones

Granollers ha aprovat el Pla d’Acció Social 2018-2028 que té l’objectiu de fer de Granollers una ciutat més inclusiva, sense discriminacions i amb millors oportunitats per a tothom. Així, el document defineix les línies estratègiques que guiaran les polítiques socials en els propers deu anys.  

El document pretén aprofundir en la comprensió dels fenòmens de risc i exclusió social que afecten a la població i en com aquests es transformen i fan necessari noves formes d'abordar-los. El Pla persegueix redefinir les línies d'intervenció socials actuals, reforçant el treball social i comunitari i, finalment, vol que la inclusió social i l'equitat esdevinguin una fita compartia per totes les àrees de l'ajuntament i la resta d'administracions públiques així com del teixit social de la ciutat. 

Per a l’elaboració d'aquest document s’ha fet una diagnosi prèvia amb una exhaustiva recollida de dades. En total, s’han efectuat 311 enquestes a la ciutadania i 83 enquestes a persones usuàries de Serveis Socials. A més, també s’ha fet una consulta a una trentena de professionals dels diferents serveis i equipaments. 

El Pla d’Acció Social s’orienta en base a sis criteris d’acció (la perspectiva d’equitat, la co-responsabilitat, el treball en xarxa, l’accessibilitat, l’equilibri territorial i la detecció i prevenció dels problemes) i s’estructura en 8 grans línies d’acció social de les quals en deriven 61 accions.

Les grans línies d’acció social són: 

- Envelliment: inclou la promoció de l’envelliment actiu; la millora de l’accessibilitat de la ciutat; l’atenció a la dependència; i la prevenció i detecció de l’aïllament social i de les situacions de vulnerabilitat.

- Immigració: inclouen el reforç de l’acollida; i l’ampliació de la xarxa social de les persones d’origen estranger.

- Salut: inclouen el treball en xarxa entre serveis socials i serveis sanitaris de salut mental; els recursos d’atenció psicològica des dels serveis socials; la prescripció social en l’àmbit de la salut mental i la dependència; i les oportunitats d’activitat física i esportiva inclusives i accessibles.

- Treball i ingressos: inclouen la millora dels plans d’ocupació locals i l’accés al mercat de treball; la millora de l’accessibilitat, la simplificació i innovació en els ajuts econòmics de subsistència; i la millora de la coordinació amb el tercer sector.

- Habitatge: inclouen la implementació del Pla Local d’Habitatge; l’aprofitament de l’habitatge públic; la innovació en les vies d’accés a l’habitatge; i la creació d’un dispositiu per a persones sense llar.

- Suport familiar i afectiu: inclouen el treball social d’acompanyament a les famílies; la protecció de la infància en risc; i mesures orientades a assolir a la igualtat de gènere.

- Xarxa social i comunitària: inclouen el reforç del treball comunitari; el treball en xarxa per a la detecció de persones en risc; la dinamització d’espais urbans; i la col·laboració amb el teixit social per al desenvolupament comunitari.

- Educació i cultura: inclouen, pel que fa a la infantesa i adolescència, l’acció integral per l’equitat educativa; i pel que fa a l’adultesa, el reforç de l’acció educativa amb les persones adultes amb menor capital educatiu.

El Pla d’Acció Social 2018-2028 de Granollers ha comptat amb el suport de tots els grups municipals de la ciutat. El document s’ha aprovat per unanimitat a la sessió plenària del 29 de gener.