El pressupost municipal de 2014 incrementa inversió i despesa social i redueix el deute

L'esforç per mantenir els serveis i endreçar la ciutat, malgrat la disminució de les aportacions d'altres administracions, i l'augment de la despesa social, prioritats del pressupost de 2014 que busca energies per sortir de la crisi

18 de Desembre 2013
+

Amb els vots favorables del PSC, ICV-EUiA, l'abstenció del PP i d'Acció Granollers (anunciada pel regidor Pep Mur que es va haver d'absentar per malaltia), i el vot contrari de CiU es va aprovar inicialment en el Ple d'ahir vespre el pressupost municipal de 2014. El pressupost consolidat (que inclou, a més del pressupost de l'Ajuntament, les societats municipals, organismes autònoms i empreses municipals) és de 83.287.930,18 euros, el que suposa un increment del 8,2 % respecte l'any anterior. 

El pressupost de 2014 es caracteritza per un increment de la despesa social, per un augment de les partides relatives al manteniment de la ciutat, l'increment de la inversió, i el manteniment de la despesa corrent. A més, l'acurada gestió municipal permetrà disminuir el deute acumulat per tercer any consecutiu.

Destaquen també en aquest pressupostos dues grans partides: 1 MEUR que es destinarà al tercer Pla de xoc de la ciutat, un conjunt de mesures que es concretaran el primer trimestre de l'any, destinades a reactivar l'economia i alleugerir els efectes de la crisi sobre els més desfavorits (plans d'ocupació, beques escolars, ajuts assistencials...), i 1.400.000 euros de fons de contingència.

Pel que fa als ingressos, l'Ajuntament preveu ingressar menys diners en concepte d'impostos, taxes i preus públics, a causa de les bonificacions i rebaixes en les ordenances fiscals i de la menor activitat econòmica que afecta especialment la recaptació de l'IAE, de l'impost de construccions, o el de circulació. A més, es desconeixen les aportacions que la Generalitat de Catalunya farà en concepte del manteniment de les escoles municipals bressols i de música corresponents al curs anterior 2012-2013. Malgrat aquesta incertesa l'Ajuntament fa una aposta clara per mantenir aquests serveis tan importants per al desenvolupament dels infants i joves.

Les inversions per a 2014, també s'incrementen respecte el 2013 i sumen 6.339.620 MEUR. Les actuacions quantitativament més destacades són 1.050.900 euros per arranjar una dotzena d'espais urbans, la renovació de voreres i serveis del passeig de la Muntanya (887.000 euros), la renovació i instal·lació de gespa artificial en el camp de la Font Verda (444.000 euros), i la remodelació dels espais interiors i els jardins del carrer de València (430.000 euros), entre d'altres. També es destina una partida a la redacció de projectes urbanístics que s'acometran en un futur com la construcció d'una rotonda entre els carrers de Girona i de Francesc Ribas, o la conversió en calçada única del carrer del Lliri, el carrer Sant Josep de Calassanç, entre els carrers de Josep Umbert i del Lliri o el carrer de Corró, entre els carrers de Torras i Bages i València.