El Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya signa un conveni de cooperació i col·laboració entre municipis

Granollers és un dels 11 municipis que han signat aquest acord aquest dimecres a Mataró

18 d'Abril 2018
+
Imatge de l'acte de signatura del conveni (Ajuntament de Mataró)

Aquest dimecres al matí s’ha signat a Mataró un conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya i del qual forma part Granollers. Els regidors d’Educació dels municipis membres del Fòrum, entre ells el regidor granollerí Francesc Arolas, han estat els encarregats de fer efectiva la signatura d’aquest acord que ja va aprovar per unanimitat el Ple de l’Ajuntament de Granollers del passat mes de març.

Així, els municipis de Granollers, Barcelona el Prat de Llobregat, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell, Tarragona i Terrassa han establert el compromís de treballar coordinadament i facilitar la transferència de coneixements i experiències entre ells.

El Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya

Aquest fòrum treballa per portar a terme les següents actuacions:

1. Creació d'un marc de relació i col·laboració, preferent i estable, amb les entitats relacionades amb l'àmbit municipalista i de la formació professional, principalment: - associacions municipalistes, consells comarcals, diputacions provincials, Direcció General de la Formació Professional, Servei d'Ocupació de Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i altres entitats vinculades amb la formació professional.

2. Planificació d'actuacions dirigides a la implicació de les entitats municipalistes, en igualtat de condicions amb la resta dels agents que incideixen directament en la formació professional i/o ocupacional, per tal que es puguin corresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma global.

3. Coordinació conjunta per mantenir una presència pública com una sola veu, en els espais que s'acordin, emetent opinions i en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional i/o ocupacional.

4. Presentació com a interlocutors necessaris davant d'altres administracions o entitats relacionades amb el nostre àmbit en els temes vinculats amb la formació professional i/o ocupacional en els nostres municipis i com a Fòrum.

5. Planificació i execució d'actuacions específiques de forma coordinada entre tots els municipis signants d'aquest conveni, en l'àmbit de la formació professional i ocupacional.

6. Organització de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per contrastar experiències.

Aquest conveni serà vigent durant un període de quatre anys des del moment de la seva signatura i amb possibilitat de quatre anys més de pròrroga, acordada abans d'exhaurir-se el primer període.

El Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers

El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers és un òrgan consultiu establert com a plataforma de consens i participació per establir una línia de cooperació entre el sistema educatiu i el sistema productiu, que gestiona un pla territorial per a la transició a la vida activa i un pla territorial per a la formació professional, amb voluntat d’integració de totes les plataformes existents.

Per fer-ho, el Consell té creats 5 grups de treball, on hi són representades les administracions amb competències, els agents econòmics i socials i empreses, i les entitats educatives de la ciutat.