El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament signen un conveni per cooperar i coordinar-se en l'acció cívica i comunitària

Els equipaments de la ciutat de titularitat de la Generalitat són els casals de gent gran de Granollers Centre i de la Font Verda

09 de Juny 2017
+
D'esquerra a dreta: els tècnics municipals Jordi Ponce, Rosa Andreu i Francesc Martínez; l'alcalde, Josep Mayoral; Bernat Valls, director general d'Acció Cívica i Comunitària; Francesc Molina, subdirector general d'Equipaments Cívics i Activitats; i Francesc Robledillo i Begoña Martínez, responsables, respectivament, dels casals de la gent gran de Granollers Centre i Font Verda.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers han formalitzat avui divendres, 9 de juny, la signatura d'un conveni per establir un marc de col·laboració estable i permanent entre la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i el consistori. L'objectiu és subscriure un marc de cooperació interadministrativa  que permetrà actuar coordinadament a l'hora de reforçar l'acció comunitària a la ciutat.  
 
Han signat el conveni, per part de la Generalitat, Bernat Valls, director general d'Acció Cívica i Comunitària, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde, Josep Mayoral.
 
Els equipaments de la ciutat de titularitat de la Generalitat són el Casal de Gent Gran del Centre (c. Nou)  i el Casal de Gent Gran de la Font Verda (pg. de la Muntanya). El conveni busca incrementar l'eficiència de les accions comunitàries i les relacionades amb el civisme, en un context de migradesa de recursos públics, i reforçar les actuacions de prevenció i inclusió social mitjançant els equipaments cívics. 
 
En el marc d’aquesta cooperació es crearà una comissió formada per representants de les dues administracions així com, si és el cas, per representants dels diferents equipaments públics, entitats i associacions. Aquest òrgan s’encarregarà de coordinar la programació de les activitats de caràcter cívic i comunitari que les dues administracions realitzen en els seus equipaments, així com de la creació de grups de treball per tal de desenvolupar propostes d’actuació conjunta d’àmbit cívic i comunitari.
 
En el torn d'intervencions, Bernat Valls ha explicat que es tracta d'un conveni "simple, però de calat: calia obrir una nova via de relació franca i oberta per tenir més arrelament al territori i poder comptar amb la visió de l'Ajuntament en l'activitat cívica i comunitària". "Tenim l'obligació de ser més eficients, de coordinar-nos per respondre a les necessitats dels ciutadans". Per la seva banda, l'alcalde ha recordat que a la ciutat ja existeix la col·laboració personal entre els equipaments de gent gran de titularitat de la Generalitat (que en conjunt presten servei a unes 2.000 persones)i que ara aquest conveni "de suma" consolida la voluntat de coordinació.  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la voluntat d’estendre aquesta col·laboració interadministrativa a d’altres municipis. La vigència del conveni es fixa fins a final de desembre i serà prorrogable tres anys.