El cinquè Pla de xoc destina de nou 1,5 milions d'euros en mesures extraordinàries per fer front a la crisi

2/3 parts del pressupost corresponen a la contractació directa de gairebé 100 persones. Creixen els ajuts en matèria d'habitatge i s'ofereix més formació per a joves sense l'ESO. Des de 2012 l'Ajuntament ha invertit 6,5 MEUR en mesures contra la crisi

31 de Març 2016
+
Reunió del Consell Econòmic i Social de Granollers. Fotografia: Toni Torrillas
El Ple de l'Ajuntament de Granollers de 29 d'abril va aprovar un nou paquet de mesures econòmiques i socials per ajudar els col·lectius més desfavorits per la crisi. A dia d'avui Granollers té 4.827 persones a l'atur, més de la meitat de les quals no cobren cap prestació. És el cinquè Pla de xoc que aplicarà l'Ajuntament, en aquest cas dins del pressupost ordinari de l'Ajuntament, al qual es destinarà 1,5 milions d'euros, repartits de la manera següent:
 
A. HABITATGE I EMERGÈNCIA SOCIAL: 104.000 euros
 
El Pla de Xoc de 2016 augmenta els recursos destinats a ajuts socials en concepte d'habitatge. En concret aporta 10.000 euros més, respectivament, a les partides de pobresa energètica (30.000 euros) i ajuts al sosteniment de la llar (50.000 euros) que el Pla de xoc de 2015, alhora que incorpora un nova línia de subvenció de 15.000 euros per ajudar a pagar el lloguer d'habitatges socials.
 
Per completar aquest capítol es destinen 9.000 euros al servei de mediació per al lloguer social, un conveni en què el Col·legi d'Advocats fa d'intermediari perquè famílies derivades pels serveis socials municipals puguin aconseguir un lloguer social procedents de grans tenidors d'habitatges.
 
B. FOMENT DE L'OCUPACIÓ: 1.095.000 euros
 
Es portarà a terme un nou una pla d’ocupació local per contractar persones aturades de llarga durada durant 6 mesos, per portar a terme serveis d'interès general a la ciutat, com manteniment de la via pública, dels equipaments i parcs i jardins, etc. En aquest concepte es destinarà 1.000.000 d'euros que serviran per contractar entre 90 i 100 persones. L'Oficina de Treball de la Generalitat farà la preselecció de les persones candidates que hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació amb les dades actualizades.
 
A més, com a novetat, es faran cursos de formació complementària, de caràcter transversal o professionalitzador, al major nombre possible d'aquestes persones contractades en els plans d'ocupació. 
 
D'altra banda, es segueixen mantenint les subvencions per contractar joves (45.000 euros) i majors de 45 anys (30.000 euros).
 
C. BEQUES I AJUTS: 151.000 euros
 
Les beques i ajuts del Pla de xoc complementen i reforcen l'acció social que ja du a terme l'Ajuntament a través del pressupost ordinari. Pel que fa a beques menjador es destinaran 20.000 euros; 50.000 euros, per a l'escolarització en escoles bressol; 21.000 euros, per serveis professionals d'atenció psicològica per a atendre a infants i adolescents de famílies proposades pels equips de serveis socials i educació; 30.000 € per a la compra de material escolar i llibres d'ESO; i 30.000 euros més per subvencionar els 13 centres educatius públics de primària i secundària per fer possible la compra de llibres i material escolar.
 
D. SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT ECONÒMICA: 61.000 euros 
 
Es mantenen les subvencions a noves iniciatives empresarials (15.000 euros) i a l'autoocupació, al qual s'hi afegeix el concepte "creació de cooperatives" (30.000 euros). De nou s'atorgaran ajuts a la producció i comercialització de productes de Palou, amb 13.000 euros. 
 
E. ACCIONS DE FORMACIÓ: 53.000 euros
Aquest 2016 es faran dos cursos a alumnes que no han acreditat l’ESO i que no poden accedir als programes de qualificació professional inicial, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i/o el seu retorn al sistema educatiu. Són un curs d'escenografia i sonorització per a 15-20 alumnes, dotat amb 16.000 euros i un curs de formació inicial en hoteleria, al qual s'hi destinen 22.000 euros. Com en anteriors plans de xoc, es farà formació en TIC a persones aturades per tal que puguin acreditar les competències bàsiques en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
 
F. SUBVENCIÓ A ENTITATS: 39.000 euros
S'atorguen subvencions nominatives a entitats sense finalitat de lucre, que porten a terme programes per pal·liar els efectes de la crisi en les persones més desfavorides. En el cas de Creu Roja: 18.000 €, per al Projecte Esquitxa't i ajuts a la higiene bàsica dels nadons; a APADIS, 6.000 euros i a El Xiprer,15.000 euros.
 
Per a més informació sobre temes d'àmbit econòmic podeu trucar a Can Muntanyola. Centre de Serveis a les empreses. tel. 93 93 861 47 83 i per temes d'àmbit social, podeu trucar als serveis socials municipals, tel. 93 842 66 65.
 
6,5 milions d'euros invertits en cinc plans de xoc
 
Si comptem aquest darrer Pla de xoc aprovat, l'Ajuntament de Granollers haurà invertit des de 2012, 6,5 milions d'euros en aquest tipus de mesures extraordinàries per ajudar les persones que pitjor s'ho passen amb la crisi. D'aquests 6,5 milions d'euros, 3,5 corresponen a la contractació de gairebé 500 persones. 
A més entre 2012 i 2015 s'ha subvencionat l'activitat econòmica a través d'ajuts a 67 projectes empresarials i s'han atorgat un total de 1217 beques en el marc del Pla de xoc, addicionals a les que ja atorga regularment l'Ajuntament al llarg de l'any. 357 persones han rebut formació a través de cursos per a joves sense l'ESO, de cursos per a persones aturades o formació TIC. 
60 persones menors de 30 anys i més grans de 45 han estat contractades en el mateix període, 29 de les quals, dones.