Dilluns dia 19 comencen les obres de renovació de les voreres d'un tram del c. Conestable de Portugal

També es renovaran serveis com el clavegueram i la canonada d'aigua potable

13 de Juny 2017
+
https://creditsgo-708600.c.cdn77.org/images/uploads/que-es-un-prestamo-personal.png
Aquest dilluns dia 19 de juny es preveu que comencin les obres de renovació de les voreres del tram del carrer de Conestable de Portugal, entre el carrer de Sant Josep de Calassanç i la plaça de la Corona. Estructures i Obres la Roca, SL serà l'empresa que portarà a terme aquesta intervenció que té un pressupost de 85.129,37€ IVA inclòs. Els treballs consistiran en la renovació i ampliació de les voreres existents fins a 1,40 m en el costat nord i fins a 2,10 m en el costat sud, mantenint la calçada i la vorera a diferent nivell.
 
A la cruïlla amb el carrer Palaudàries es farà tota la vorera a un sol nivell, tal i com està en la cruïlla amb el carrer de Sant Josep de Calassanç, per tal d'adaptar la vorera a la normativa d'accessibilitat i donar una major comoditat i seguretat al vianant. 
 
A més es renovarà el tram de clavegueram entre el carrer de Palaudàries i el de Sant Josep de Calassanç, es soterraran les línies elèctriques i es substituirà la canonada d'aigua potable de fibrociment per una de fosa. També s'aprofitarà per posar un prisma per on passaran les telecomunicacions i, finalment, s'asfaltarà tota la calçada.
Es preveu que tota l'actuació finalitzi durant el mes de setembre.