Dilluns 5 de juny començaran les obres del c. Marià Sans

Es convertirà en plataforma única i tindrà un aspecte similar als que tenen carrers com Tarafa, Museu, Anníbal i Catalunya

31 de Maig 2017
+
Plànol del carrer de Marià Sans
El proper dilluns dia 5 de juny és previst que s'iniciïn les obres d'adequació del carrer Marià Sans, per la cruïlla amb el carrer d'Agustí Vinyamata.
 
Per aquest motiu, quedarà tallat al trànsit l'accés de vehicles pel carrer Vinyamata, des del carrer de Girona. L'Ajuntament ja ha informat els veïns del carrer Marià Sans sobre com hauran de procedir per entrar i treure els vehicles dels guals. 
 
El carrer de Marià Sans serà de plataforma única, segons el projecte executiu d'adequació aprovat per l'Ajuntament. Les obres, les portarà a terme Coynsa 2000, SL per un import de 282.878,85 euros, IVA inclòs i es preveu que els treballs s'allarguin fins al mes d'octubre. 
 
D'aquesta manera augmentarà l’espai útil disponible per als vianants d'aquest cèntric carrer situat entre el carrer d'Agustí Vinyamata i el carrer de l'Enginyer. A més, amb aquesta intervenció millorarà la connectivitat i l’accessibilitat viària del carrer, amb la supressió de barreres arquitectòniques i facilitant el creuament del carrer al vianant; es renovarà el disseny per respondre a les necessitats actuals del carrer; es pacificarà el trànsit rodat de la zona i s'afavorirà el benestar i la vida social.
 
L'adequació del carrer preveu també la plantació d'una vintena d'arbres per millorar la qualitat ambiental (actualment no hi ha arbres en aquest carrer); reforçar la pacificació i el caràcter residencial de la zona, amb la incorporació d'elements de mobiliari urbà a la vegada que serveixi de fil vertebrador per a l’ordenació vial dels diferents usos del carrer. El projecte preveu l'eliminació de l’espai destinat a càrrega i descàrrega i de l'aparcament reservat per a usuaris amb mobilitat reduïda que s'oferiran en un entorn proper al carrer. El  pas de vehicles es restringirà únicament a veïns i usuaris del carrer, per tal de pacificar l’ús rodat del carrer i disposar el màxim d’espai possible per al vianant. També es senyalitzaran itineraris per a usuaris amb deficiència visual mitjançant l’aplicació de paviments tàctils i diferents colors i es renovaran i soterraran els serveis existents. 
 
Segons preveu el PAM, les llambordes que ara formen el terra del carrer es reutilitzaran com a subbase per a d'altres carrers que s'han d'urbanitzar, alhora que es renovarà la xarxa d'aigua d'aquest carrer perquè és de fibrociment. 
 
L'Ajuntament ja ha portat a terme actuacions similars al carrer Tarafa, Museu, Anníbal, Catalunya.