Cursos per aprendre la llengua de signes catalana

Organitzats per l'Associació de Persones Sordes, s'ofereix un nivell inicial i un d'aprofundiment

02 de Octubre 2019
+
L’Associació de Persones Sordes de Granollers i el Vallès Oriental (APSGVO) organitza cursos de diferents nivells per aprendre a signar, és a dir, la llengua de signes catalana (LSC).
 
Concretament, l’entitat programa dos grups de nivell A1 i A2 d’octubre a abril, de 120 hores de durada. L’objectiu és propiciar un primer contacte amb la llengua de signes i amb la comunitat de persones sordes, perquè els participants tinguin les eines per poder establir una conversa inicial.
 
S’ofereix també un nivell B1 per a persones que ja tinguin una base i hi vulguin aprofundir. Hi ha diferents opcions horàries (un o dos dies a la setmana, inclòs el dissabte), amb sessions de dues hores i mitja, quatre o cinc.
 
L’entitat té la seu a la Troca, a Roca Umbert (c. Enric Prat de la Riba, 77).
 
 
Més info i inscripcions: lsc.gra.vo@gmail.com