Continua l'avís de declaració d'episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per partícules en suspensió PM10

19 de Desembre 2019
+

Des del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic informen que atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d'una intrusió de pols africana des del dia 17 de desembre, i la previsió dels models de dispersió de contaminants, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l'aire pel contaminant PM10, per a tot el territori.

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir les següents recomanacions:

Recomanacions sanitàries

Es considera població especialment sensible a les partícules PM10 qualsevol persona amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

Es recomana a la població sensible:

 • Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

 • No modificar els desplaçaments habituals.

Recomanacions generals per reduir els nivells de PM10

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

 • Utilitzar el transport públic.

 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

 • Utilitzar el cotxe compartit.

 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

En cas d'obres:

 • Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.

 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.

 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.

 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.

 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

Mesures per a la indústria:

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.