Comença el disseny i la redacció del nou Pla Jove de Granollers 2019-2022

En una primera fase participativa s’ha fet la diagnosi del Pla Jove

05 de Juliol 2018
+
Imatge d'una de les taules de treball fetes durant la primera fase

L’Ajuntament de Granollers treballa en l’elaboració del que serà el nou Pla Jove del municipi i que  serà l’eina per planificar les polítiques públiques adreçades als i les joves de la ciutat del 2019 al 2022. Des del mes de setembre de 2017 fins al passat mes d’abril, s’ha fet la primera fase d’aquest nou Pla que ha consistit en una diagnosi participativa per determinar les prioritats per al nou document.

A partir d’aquest mes de juny, i fins a l’octubre, es durà a terme la segona fase que consistirà en el disseny i redacció del nou Pla Jove amb el suport de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquesta fase, que també serà participativa, inclourà diverses accions com tallers participatius amb joves i entitats; dues jornades a la tardor, una amb personal tècnic i l’altra oberta a entitats i joves de la ciutat; i les aportacions d'una taula política i sindical. Tot plegat servirà per compartir i esmenar les conclusions de la diagnosi, dissenyar les noves accions a dur a terme i elaborar un document el més consensuat possible.

Un cop acabada aquesta segona fase, està previst que l’aprovació del nou Pla Jove es faci abans de finals d’any.

La primera fase del nou Pla Jove

La primera fase d’aquest nou Pla Jove ha estat participativa i ha constat de diversos tallers i accions amb joves i personal tècnic i polític. També s’ha fet una enquesta en línia a través de la campanya «Jove, què vols?». Tota la informació resultant d’aquestes accions ha estat recollida en un document que estableix unes primers conclusions que serviran per impulsar el nou Pla. Aquest diagnòstic s’ha fet amb la Fundació Pere Tarrés a través del recurs de la cartera de serveis de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració i diagnosi de Plans Locals de Joventut. 

Aquesta fase de diagnosi ha permès arribar a unes conclusions que indicaran quines prioritats i quina direcció ha de prendre en el futur la política municipal de Joventut i han de quedar recollides en el Pla Local de Joventut 2019-2022 amb els fonaments teòrics, estratègies d’actuació, àmbits d’intervenció, programes i accions a desenvolupar durant els propers 4 anys.

La diagnosi del Pla Jove de Granollers es pot consultar al web municipal o el web de Joventut (www.grajove.cat) i, a més  més, realitzar aportacions i propostes a través del correu jovequevols@grajove.cat 

Conclusions de la fase de diagnosi

Algunes conclusions extretes de la primera fase de diagnosi són: 

• La població jove de Granollers (d’entre 12 i 35 anys) representa un 27,6% de la població total de la ciutat (16607 persones).

• Un 22% són joves nouvinguts/des d’entre 15 i 29 anys, la majoria provinents d’Àfrica i d’Amèrica del Sud. 

• Pel que fa a temes de salut, els joves indiquen que volen abordar i treballar a l’institut temes com l’assetjament escolar (bullying), les violències masclistes i la sexualitat. 

• El 24,5 % de joves de la ciutat, especialment els més grans de 18, afirmen que hi ha una mancança d’oci nocturn també marcada per la limitació dels horaris dels locals i pel desplaçament que implica sortir de la ciutat.

• El 35% de joves diuen que participen d’alguna activitat a la ciutat i el 25% són o han estat voluntaris d’alguna entitat.

• Només 1 de cada 3 joves coneix el Punt del Voluntariat.

• El 62% pensa que no tenen poder de decisió en termes de participació, especialment els més grans de 18 anys.

• Es posa de manifest que la marca El Gra està totalment consolidada, amb 8 de cada 10 joves que la identifiquen. El 66% de les persones joves coneixen el Servei de Joventut i el puntuen amb una nota mitjana del 7,2.

• Les activitats de Joventut més conegudes són el Musik N Viu, les sales d’estudi i el Túnel del Terror. 

• Només 3 de cada 10 joves diu que hi ha activitats al seu barri. 

Algunes de les accions que prioritzarà el nou Pla seran:

• Establir i adaptar les activitats segons siguin per la franja 12-16 anys o 18-35 anys.

• Continuar incorporant la perspectiva dels territoris i el treball conjunt.

• Crear un projecte de participació pels nois i noies de +16.

• Dur a terme el Fòrum Jove com a projecte de participació de 12-16 anys amb una part de pressupostos participatius.

• Crear accions i metodologia conjunta entre el Pla d’Infància i Adolescència i el Pla Jove respecte la franja 12-16 anys.

• Promoure una metodologia de treball transversal amb la resta d’àmbits municipals (Observatori de la Joventut).

• Que el Pla estigui fet amb perspectiva de gènere i que sigui un Pla inclusiu.

• Donar continuïtat als programes de joves creadors, ampliant-los amb temes d’innovació tecnològica.

• Plantejar i reformular l’oferta d’oci alternatiu pels joves de més de 16 anys.

• Continuar i millorar les estratègies de comunicació, així com les expectatives dels joves.

• Establir procediments de qualitat en el treball amb joves.

• Donar més valor als programes d’emancipació juvenil.