2019: un pressupost municipal inversor que manté l’atenció social

L’adequació del polígon industrial Font del Ràdium i la millora de la carretera de Granollers a Lliçà d’Amunt, inversions més destacades

31 de Octubre 2018
+
Polígon industrial Font del Ràdium

L’Ajuntament de Granollers tindrà un pressupost per a 2019 que creix més d’un 8 % en relació a 2018. És un pressupost que reflecteix el canvi positiu en l’economia, amb una forta inversió per seguir transformant la ciutat, alhora que manté l’atenció a les persones més necessitades. Així l’Ajuntament continuarà oferint feina, a través de plans d’ocupació i mantindrà les subvencions per poder accedir a l’habitatge. 7 dels 13 milions d’euros previstos per a inversions procediran d’altres administracions o amb acords amb tercers.

El Ple municipal va aprovar a finals del mes passat el pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses i els impostos i taxes per a 2019. El pressupost, aprovat inicialment, va comptar amb els vots a favor del PSC i el vot contrari del PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP i l’abstenció de Ciutadans. Pel que fa als impostos, taxes i preus públics municipals, que no s’incrementaran per setè any consecutiu, es van aprovar amb el suport de PSC i Ciutadans i els vots contraris de la resta de grups: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP.

El pressupost de 2019 (Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals) serà de 90,7 milions d’euros el que suposa un increment d’un 8,2 %, respecte el de 2018.

Pressupost inversor

La inversió prevista és de 13,4 MEUR, un 44 % superior a la de l’any passat. En el conjunt de les inversions també s’inclou la dotació econòmica corresponent als projectes més votats dels pressupostos participatius (vegeu els quadres amb les principals actuacions a la pàgina 6). Entre les inversions més destacades hi ha la urbanització del polígon industrial de la Font del Ràdium, que es finançarà amb aportacions de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i els mateixos propietaris. La segona inversió més quantiosa és la primera fase de la integració urbana de la carretera de Granollers a Lliçà d’Amunt, a l’altura del carrer de Joanot Martorell i fins a la rotonda d’accés a la C17. En aquesta carretera s’hi preveu fer voreres, posar enllumenat, plantar arbrat i fer-hi un carril bicicleta. Una actuació que es portarà a terme en conveni amb la Diputació de Barcelona, titular de la carretera, i el municipi veí de Lliçà d’Amunt.

També es destinaran diners per completar  l’execució de les rampes mecàniques del carrer Carles Riba, entre els carrers de Lluís Vives i Veneçuela, que començaran el primer trimestre de l’any que ve, així com l’inici de la segona fase entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Lluís Vives.

Aquest important increment de les inversions es deu, entre d’altres, al fet que l’Ajuntament preveu rebre més ingressos econòmics procedents d’altres administracions i de tercers. En concret es rebran subvencions per a la realització d’inversions per import de 4,3M€, un 122% més que l’any passat. També en el capítol d’ingressos, l’Ajuntament preveu recaptar 200.000 euros més que l’any passat en concepte d’impost sobre construccions.

Pel que fa als àmbits en què l’Ajuntament es gasta els diners destaquen les despeses generals, un 22 %, l’educació, un 20%, el manteniment i la neteja, un 17 % i la cohesió social, un 10 %, en accions com l’increment de les teleassistències per a gent gran fins a arribar a 1400 persones beneficiàries.

Impostos i taxes es mantenen congelats

Per setè any consecutiu no s’apugen els impostos (IBIU, plusvàlues, vehicles de tracció mecànica, IAE, construccions) i taxes municipals (escombraries, clavegueram). Com cada any es poden sol·licitar bonificacions, sempre que es compleixin determinats requisits i els ingressos anuals, incloent els de les persones amb qui conviu el contribuent, no sobrepassin la quantia mínima establerta en l’ordenança fiscal vigent. Per exemple, les famílies nombroses o les famílies amb 2 fills, un dels quals amb discapacitat, poden demanar la bonificació de l’IBIU amb un límit de renda de 45.000 €. Aquest límit de renda, s’incrementarà en 15.000 € per cada fill de més.

Els pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, perceptors de la renda mínima d’inserció i altres persones d’escassa capacitat econòmica poden gaudir d’una bonificació de la taxa d’escombraries del 50 % o del 100 %, segons quins siguin els seus ingressos anuals. Les famílies monoparentals tenen una bonificació del 20% en les taxes de clavegueram i escombraries quan els seus ingressos bruts anuals siguin inferiors als 18.000 euros.

Si desitgeu sol·licitar alguna d’aquestes bonificacions cal que us adreceu al catàleg de tràmits de la seu electrònica: seuelectronica.granollers.cat.