L'equip de govern presenta al·legacions al Pla de transports de viatgers de Catalunya (PTVC) 2020

Van ser aprovades en el Ple d'ahir dimarts 29 de setembre i es notificaran al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

30 de Setembre 2015
+
L'Ajuntament de Granollers vol que es revisi les tarifes que s'apliquen a la segona corona metropolitana
El Ple de l'Ajuntament de Granollers va debatre ahir les al·legacions que l'equip de govern ha presentat al Pla de transports de viatgers de Catalunya 202 (PTVC). L’Ajuntament de Granollers comparteix els objectius d'aquest Pla i el seu horitzó temporal però planteja que incorpori una sèrie d'al·legacions, tant generals com particulars, amb esperit constructiu i municipalista. 
 
En resum, les al·legacions que poden tenir més incidència sobre Granollers són:
 
-Malgrat la previsió de la construcció de la Línia Orbital Ferroviària (LOF) no s'ha previst de forma explícita (a excepció del servei exprés d'autobús Mataró-Granollers-Sabadell recentment inaugurat), serveis de transport de viatgers per carretera substitutius de la LOF, tot i que s'expressa en el mateix document que els transports per carretera poden actuar com a substitutius del servei ferroviari, encara que sigui de manera temporal gràcies a la seva flexibilitat. 
 
-Es sol·licita que es preveguin els serveis que es necessitaran en un futur i que es dissenyin les infraestructures que tocarien i no que ajustem els serveis a la disponibilitat de les infraestructures existents. Per això es necessiten estudis de demanda futura i de capacitat de la xarxa que permetin establir els serveis regionals necessaris, incloent, tant com sigui possible, parades en les principals poblacions de la Regió Metropolitana de Barcelona, com és el cas de Granollers. Un exemple seria la línia de tren Girona-Barcelona que ara para a Sant Celoni i que podria parar també a Granollers i així poder aprofitar la connexió amb la línia R8 que té, entre d'altres destinacions, la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. 
 
-Seria convenient incloure consideracions relatives a mancomunar serveis entre poblacions, ja que experiències amb serveis mancomunats de ràdio taxi, serveis específics per a persones amb mobilitat reduïda o sistemes de transport a la demanda que permeten donar resposta a demandes de mobilitat de molts municipis requereixen de línies d'ajut per a la seva posada en marxa. 
 
-En relació als serveis nocturns, l'Ajuntament de Granollers considera que és necessari que el PTVC expliciti la necessitat d'acostar les línies existents al centre de les ciutats. A més, cal plantejar-se la idoneïtat d'un servei nocturn entre Granollers i Mataró per la relació existent entre una bona part de la joventut de Granollers i la zona d'oci nocturn de Mataró, que, a més coincidiria amb la idea que no tots els serveis han de radials cap a Barcelona.  
 
-La propera implantació del nou sistema de validació (T-Mobilitat) ha d'anar acompanyat d'una revisió de la zonificació de la Regió Metropolitana de Barcelona, ja que afecta la ciutadania de la segona corona pel sobrecost econòmic que implica i el greuge comparatiu que suposa. 
 
-El  PTVC hauria d'incloure també indicadors relatius a d'altres components contaminants a més del C02, com les partícules PM10 i l'òxid de nitrògen.