Més de la meitat del cabal de reg de Granollers és aigua no potable

Aquest matí, l'alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, i el regidor de Medi Ambient, Albert Camps, han explicat les darreres novetats d'aquesta xarxa durant una visita a la planta d'aigua regenerada, ubicada al costat del Centre d'educació ambiental de Can C

18 de Maig 2010
+

Prop de 200 m3 diaris d'aigua provinents de Can Cabanyes abasteixen la xarxa no potable de Granollers. A aquest volum, s'ha d'afegir l'aigua de cinc pous i d'una mina de la ciutat, incorporada a aquest conjunt de conduccions, soterrat entre aquest espai natural i el parc de Congost. Tot plegat, un cabal no potable que s'utilitza per regar espais verds de la ciutat i per a la neteja viària i que permet, per tant, estalviar en el consum municipal d'aigua potable.

La xarxa

A l'actualitat, més del 50% de l'aigua que s'utilitza per regar espais verds de Granollers prové de la xarxa no potable de la ciutat. A més, un sistema de telecontrol i gestió d'aquesta xarxa permet comprovar el funcionament dels seus equips de bombatge i el nivell i les condicions del cabal que hi circula. Aquest sistema emet un senyal que es recull en un ordinador instal·lat al Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament, on se'n fa el seguiment.

Granollers disposa d'una planta d'aigua regenerada, situada al costat del Centre d'educació ambiental de Can Cabanyes, que aquest matí han visitat l'alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, i el regidor de Medi Ambient, Albert Camps, acompanyats d'alguns tècnics municipals. En aquesta instal·lació, es recull una part del cabal no potable, provinent de la llacuna de Can Cabanyes, on arriba l'aigua tractada, prèviament, a la depuradora de Granollers. Des d'allà, aquesta aigua està canalitzada, sota terra, al llarg de set quilòmetres, pel marge dret del riu Congost. A aquesta conducció també s'han connectat alguns pous, dels 21 controlats a l'actualitat al municipi. De fet, diversos espais verds de Granollers es reguen directament amb aigua de pou, prèviament desinfectada quan s'hi fa reg pel sistema d'aspersió, com en el cas del parc de Torras Villà i el Parc Firal.

A més, a la ciutat, hi ha sis punts de càrrega d'aigua no potable per a les màquines escombradores i els camions cisterna del servei de neteja viària.