La mirada dels infants

Amb aquesta trobada, els nens i nenes expliquen a l'alcalde els temes que treballen des del Consell dels Infants.

29 de Maig 2014
+
El Consell dels Infants després de l'audiència amb l'alcalde

Durant aquest curs el Consell dels Infants, un òrgan de participació ciutadana que dóna als infants el protagonisme perquè les actuacions que es facin a la ciutat tinguin com a baròmetre les seves necessitats, opinions i suggeriments, ha treballat tres elements ben diferenciats.

El Consell dels Infants ha donat la seva opinió sobre les joguines no sexistes, el Museu de Granollers i han valorat si Granollers és ciutat amiga de la infància.

Els  consellers d’aquest any, consideren que “s’hauria de debatre sobre l’ús dels patis de les escoles que haurien de permetre un joc  més compartit entre nens i nenes”. Respecte la seva percepció del Museu de Granollers, els nens i nenes els agrada però els agradaria més si “fos més atractiu per entrar-hi, més interactiu. Si les exposicions fossin més entenedores i variades per als infants, i si la publicitat i la difusió fos més atractiva.”

El Consell dels Infants fa una audiència amb l’alcalde. Josep Mayoral pren nota de les consideracions dels nens i nenes i després s’estableix un debat.

Granollers, ciutat amiga de la infància

Per poder valorar si Granollers és ciutat amiga de la infància. El Consell dels Infants han analitzat aquesta qüestió des de diversos àmbits. En termes de salut, els infants valoren tenir la targeta sanitària i les  vacunacions que es fan a l’escola. Però, els conselleres consideren que cal millorar alguns aspectes com són: reduir el temps d’espera a les urgències i les operacions; ser més puntuals en les visites dels metges; augmentar el nombre d’ambulància, metges i infermeres i que “els metges ens expliquin millor què ens passa perquè moltes vegades no els entenem. També proposem fer xerrades o tallers als infants de primers auxilis.”

             Àmbit de serveis socials

Així ho exposen, a més en l’àmbit de serveis socials, el Consell valora l’existència dels Centres Oberts, que hi hagi una comissió per evitar l’absentisme escolar i que es donin beques. Però creuen que s’han de millorar: “ l’atenció per els infants amb discapacitat i que hi hagi més serveis de psicologia públics.”

             Àmbit de cultura i medi ambient

El Consell dels Infants valora els equipaments culturals i esportius però demana que “es millori el seu manteniment i es puguin fer més activitats esportives als espais públics, com les places”. El Consell considera que hi ha suficients parcs i places i que estan ben distribuïts. Manifesten que “Granollers té un cel prou clar i que l’aigua té bon gust.” Però voldrien que hi hagués “més zones peatonals fora del centre; que es conservin els parcs; que els edificis tinguin façanes de diferents colors i que es facin més carrils bici.” El Consell dels Infants també ha demanat que “siguem més cívics alhora de cuidar el medi ambient.”

Membres del consell d'enguany:

Lidia Pérez i suport Unai Mateo del Mestres Montaña
Júlia Domènech i suplent Pol Hidalgo de l’Estel
Jaume Martínez i suplent Pol Frauca del Granullarius.
Eva Cuesta i suplent Eduard Sánchez del Salvador Llobet
Antoni Romero del Cervetó
Gracia Andia Justiniano i suplent Carlos Bermudo del Joan Solans
Jhon Herrera i suplent Laura Martínez del Ferrer i Guàrdia
Marta Caña i suplent Laia Sala del Lledoner
Anaïs Castro i suplent Juan Pablo Menacho del Fàtima
Eloi Pinto i suplent Laia Trancoso del Pau Vila
Cosmin Bortoi i suplent Maria Canals del Jardí
Mireia Martínez i suplent Alba Yuste de l’Escola Pia
Judith Mora i suplent Victor García de l’Educem
Molly Álvarez i suplent Quilis del Salvador Espriu
Paula Flores i suplent Xavier Sevillano del Ponent
Natacha Fernandez i Paula Boza del Pereanton 
Daniel Campos i Clara Guillén de l’Anna Mogas