Es reuneix a Granollers el fòrum de ciutats amb consells de la Formació Professional

L'integren vuit municipis catalans, entre els quals hi ha el nostre

28 de Octubre 2015
+
La reunió dels representants dels consells de l'FP va tenir lloc a Can Puntes, seu del Servei Municipal d'Educació
El 21 d'octubre es va reunir a Granollers el Fòrum de Consells de la Formació Professional de Catalunya, format pels consells de l'FP de Barcelona, Terrassa, Tarragona, l’Hospitalet, Mataró, Lleida, Rubí i Granollers, i constituït com un espai de treball per a la millora de la formació professional. 
 
La primera reunió de la legislatura va servir per parlar de la situació dels consells a cada ciutat, marcar objectius per als propers quatre anys, i intercanviar informacions i experiències entre cadascun dels membres. 
 
El Fòrum de les ciutats amb consells de la Formació Professional fa reunions itinerants i periòdiques a les vuit ciutats que hi estan integrades. Nascut l'any 2011, té per objectiu treballar des de la proximitat del territori amb el coneixement que dóna la relació habitual amb els agents locals, per millorar l'FP a cadascun dels territoris. Les ciutats integrades al Fòrum concentren el 41 % de les empreses de Catalunya, el 49 % de la població assalariada i representen  el 42 % del PIB català. El mateix conjunt té el 36 % de població jove (de 16 a 30 anys). Pel que fa als cicles, concentra el 41 % de matrícula de cicles formatius de grau mitjà i el 57 %, de grau superior. Té el 37 % de centres d'FP inicial i el 46 % de centres ocupacionals i de formació continuada.   
 
Entre els propòsits immediats, hi ha marcar les línies futures de treball, d'acord amb els objectius polítics que es marquin abans d'acabar l'any, i refermar-se com a actor imprescindible en el marc de l'FP. Una de les darreres accions del Fòrum ha estat la presentació d'esmenes a la nova Llei de l'FP, aprovada a principis d'any,  en la línia que els municipis tinguin més paper en la definició de les polítiques d'aquest àmbit. 
 
Posar en valor la Formació Professional
 
Dins l’àmbit de la formació postobligatòria, el consell de la Formació Professional de Granollers constata un elevat percentatge d’ocupabilitat entre els alumnes que acaben els estudis. El repte per als propers anys és fer coincident la demanda de les empreses de la zona amb les famílies formatives que s'oferten, així com ampliar l'oferta de mòduls de grau mitjà i superior, per respondre a l'elevada demanda existent.