El Consell Econòmic i Social presenta 135 mesures per continuar fent front contra la crisi i pel foment de l'activitat econòmica

Per segon any consecutiu els agents econòmics, socials i els grups municipals del consistori es proposen lluitar contra la crisi econòmica, contra l'atur i contribuir a pal·liar els seus efectes. De la mateixa manera que es va fer el 2009, es presenta, pe

15 de Juny 2010

16/06/2010

El Consell Econòmic i Social format, per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç, la Unió Empresarial Intersectorial- Cercle d'Empresaris (UEI- CERCLEM); l’organització empresarial P.I.M.E.C; la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental F.A.E.V.O, UGT, CCOO, S.A.T. Agrícola de Granollers; el fòrum de Comerç i Turisme i els grups municipals amb presència al consistori: PSC, CiU, PP i ERC, i presidida per l'alcalde Josep Mayoral, ha aprovat per unanimitat un pla de treball per aquest any que recull les accions que cal desenvolupar per fer front a la situació econòmica actual.

Les principals línies d'actuació són cinc:

 1.- Atenció a les noves necessitats de les persones
 2.- Mesures de suport a la competitivitat de les empreses
 3.- Mesures de suport a la formació i a la creació d'ocupació
 4.- Mesures de gestió econòmica municipal
 5.- Mesures de transformació i dinamització de l'activitat econòmica

Cada línia d'actuació desenvolupa diversos eixos i actuacions, són 135 mesures, de les quals destaquen les següents:

 

Mesures per a la promoció i la recuperació econòmica a Granollers

1. Destinar 159.500 € més que l'any 2009, a satisfer l’increment de la demanda d’urgència social mitjançant ajuts econòmics directes a les famílies:
  a. increment del pressupost municipal destinat a beques de menjador, material escolar i llibres de text.
  b. augment de la despesa social en atenció domiciliària, infància i gent gran. Augment del nombre d'hores contractades per al servei d'ajuda a domicili.
  c. Millora de l'accessibilitat i la seguretat de la gent gran mitjançant el programa d'arranjament d'habitatges.
  d. ajuts econòmics conveniats amb entitats com El Xiprer, Càritas o Creu Roja per al subministrament d'aliments a les famílies en risc d'exclusió.    


2. Mediació dels serveis socials municipals amb les empreses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) informant-les dels ajuts que hi ha pels impagats, ajornaments o pagaments per tercer. L'Oficina d'Assistència Jurídica, fruit d'un conveni  entre l’Ajuntament de Granollers i el Col·legi d’Advocats, continua donant orientació legal gratuïta al servei municipal de Serveis Socials.

3. Posada en marxa d'un conjunt de accions d'orientació i formatives amb la participació d'unes 400 persones, entre els dos programes.

4. Potenciar l'emprenedoria i l'empresa, amb accions formatives gratuïtes de curta durada, l'organització d'una fira de serveis a l'emprenedoria, suport al teixit productiu audiovisual al viver d'empreses audiovisual, organització d'una trentena de jornades de suport a l'empresa.

5. Creació d'una xarxa d'empreses que acullin alumnes de Formació Professional en pràctiques.

6. Difusió de cursos de formació ocupacional, nous cicles de grau mig de tècnic en emergències sanitàries, i de grau superior d'imatge personal.

7. Pla extraordinari d'ocupació que contractarà a 120 persones

8. Desenvolupament del projecte FP.cat que integra la formació inicial, contínua i ocupacional. Aquest projecte pretén que en un mateix centre es puguin cursar les tres branques de FP i que els coneixements adquirits siguin reconeguts per tot el sistema.

9. Dinamització de la indústria agroalimentària i de l'hàbitat a la comarca en col·laboració amb ACC10 de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

10. Inici de les obres del projecte de construcció del Centre de Serveis Avançats a les empreses de Can Muntanyola. Aquest equipament serà clau per a la xarxa d’innovació de la comarca, integrarà tots els serveis de suport a l’activitat econòmica, disposarà d’un servei d’allotjament empresarial  i d’un centre de formació directiva.

11. Entrada en funcionament del nou Centre Audiovisual de Roca Umbert, que acull el viver d'empreses per a productores i joves creadors independents.

12. Definir estratègies per tal de seguir acollint esdeveniments d'àmbit nacional i internacional amb l'objectiu d'afavorir l'activitat econòmica, promoure el sector hoteler i comercial.

13. Redactar el pla director urbanístic de la zona annexa al Circuit de Catalunya que ha de definir els usos i noves implantacions econòmiques i que permeti una major coordinació entre els tres municipis implicats.

14. Execució dels Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) que donarà feina a més de 300 persones i suposa una aportació de 6,5 milions d’euros. D’aquesta quantitat, un 80% es destina a projectes d’inversió, mentre que la resta van a parar a programes de despesa social. Pel que fa als projectes d’inversió, que suposen gairebé 5,2 milions d’euros, n’hi ha un total de 25.

15. Revisió i ajust de les previsions d'ingressos municipals, reducció de la despesa de personal  i despesa corrent i aplicació de les mesures de reducció del dèficit proposades pel Govern Central

El Consell Econòmic i Social ja ha executat el primer pla de treball per al 2009, que recollia un centenar d'accions; el 94% de les quals s'han executat.