El Ple de juny aprova una moció presentada per les entitats membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers

Es tracta de posicionar-se davant de les mesures preses pels governs estatal i de la Generalitat per fer front a la situació de “crisi” econòmica

29 de Juny 2012
+

Us adjuntem els acords aprovats amb la moció:

Moció d’entitats membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers davant de les mesures preses pels governs estatal i de la Generalitat per fer front a la situació de “crisi” econòmica, presentada pel grup d’ICV-EUIA-E de l’Ajuntament de Granollers

Acords:
1. Traslladar al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat i al conjunt de grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya aquesta moció.

2. Instar el Govern espanyol a retirar el Reial decret-llei 16/2012 “de mesures urgents per garantir la sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut per millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”.

3. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

4. Instar el Govern espanyol i el Govern de la Generalitat a ratificar el compromís assumit el 2001 de destinar el 0’7% del producte interior brut al desenvolupament dels països i pobles en desenvolupament.