215 escolars participen als tallers de Convivència i Civisme d'enguany

Els tallers formen part del Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència que es va engegar l'any 2010 per la promoció del civisme a la nostra ciutat. Aquest és el el quart anys que s'organitzen ja que tenen una gran acceptació per part dels cent

30 de Novembre 2012
+

Durant aquest mes de novembre s'han realitzat deu tallers a Can Jonch. Centre de cultura per la pau. Hi han participat un total de 215 alumnes de 2on de primària provinents de 7 centres educatius de la nostra ciutat.

Mitjançant diferents jocs, dinàmiques i xerrades es tracten aspectes del dia a dia de la convivència i de l'ús dels espais públics.

S'han treballat els següents objectius: transmetre els valors de convivència aplicats als diferents grups i espais de vida dels infants, implicar els infants cap a un civisme actiu, fomentant una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.

Relacionat també amb temes de convivència el passat dia 8 de novembre es va organitzar un taller anomenat “la gestió de la convivència a les comunitats de veïns” on van participar 14 persones vinculades a entitats veïnals de Granollers.