S'amplia el Fons Ajuntament de Granollers amb el catàleg de població

El catàleg que s'ha realitzat compren la documentació relacionada amb l'empadronament a ciutat que es va produir des de l'any 1827 fins l'any 1955.

22 de Juny 2012
+

Els documents corresponen a padrons municipals d'habitants, censos, fulls d'empadronament, les altes i les baixes, documents auxiliars, resums estadístics, rectificacions , etc. Així com documents de dates anteriors que van de l'any 1668 fins l'any 1776, que no són d'aquesta tipologia, però que ens aporten dades significatives sobre els habitants a ciutat.