Moltes gràcies per les donacions i cessions fetes a l'Arxiu Municipal de Granollers durant l'any 2015!

Milers d'aportacions de la ciutadania, dues associacions de veïns, una escola, un arxiu municipal i una organització sindical

26 de Febrer 2016
+
Foto de grup de l'acte d'agraïment, dijous 25 de febrer a la tarda, a l'Ajuntament de Granollers

L'Arxiu Municipal de Granollers ha rebut 33 ingressos (donacions i cessions) durant l'any 2015 que han incrementat el patrimoni documental de la ciutat. En total, 2.354 fotografies en suport paper, 118 digitalitzades, 1.534 negatius i 97 diapositives; 12 postals, 8 pel·lícules, 1 casset, 2 enregistraments d'àudio digitalitzats, 3,20 m de documents (manuscrits, impresos i fitxes), 0,6 m de llibres i 3 documents digitalitzats, 1.162 cartells i programes, 2 plànols, 1 banderola i 8 trofeus, incorporats als fons i col·leccions de l'Arxiu. L'interval cronològic és de l'any 1914 al 2015.

En total, milers d'aportacions, que esdevenen testimonis d'història local; documentació que l'Arxiu Municipal de Granollers posa a l'abast de tothom, després de descriure-la i classificar-la per facilitar-ne la consulta, com altra documentació de la ciutat.

Us presentem una mostra d'aquestes aportacions