Més de trenta aportacions han incrementat el patrimoni documental de la ciutat durant l'any passat

Noves donacions i cessions, a l'abast de la ciutadania a l'Arxiu Municipal de Granollers, a l'Hemeroteca Municipal Josep Móra i al Museu de Granollers

20 de Febrer 2013
+

Durant el 2012, l'Ajuntament ha rebut 32 donacions de 29 persones (alguna n'ha fet més d'una) i 1 entitat. Es tracta de documents diversos i significatius que s'han integrat en alguns dels fons o col·leccions de l'Arxiu, de l'Hemeroteca i del Museu, per posar-los a l’abast de la ciutadania. Totes les aportacions són valuoses, pel seu interès cultural, i incrementen el patrimoni documental de la ciutat.

Es tracta de documents textuals, icònics i sonors, de finals del segle XIX i fins a l'actualitat. La majoria -26- s'han incorporat a fons i col·leccions de l'Arxiu Municipal de Granollers. De la resta, 5 han quedat dipositats a l'Hemeroteca Municipal Josep Móra i 1, al Museu de Granollers. Amb aquestes aportacions, s'hi han afegit 1,87 m de documents impresos i de manuscrits (programes, plànols, butlletins, revistes, fullets i cartells); 192 imatges digitalitzades, 26 postals i 783 fotografies (462 en suport paper i 321 negatius ), 4 pel·lícules, 5 gravacions en casset, 2 gravacions en CD i 120 discos.

Les donacions particulars de documents originals són de: Joaquim Tonda Prats, Josep Estapé Guàrdia, Maria Teresa Arquer Fité, Lambert Botey Prat, Anna Maimir Hernández, Josep Rovira Gallemí, Esteve Velilla Miralpeix, Sergi Barredo García, Josep Comas Castellsagué, M. Assumpció Montañá, Francesc Garrell, Montserrat Corbera, Paco Cruz Corral, Jacint Jordana Casajuana, Dolors Riera Clapés, Francina Bages Bellet, Pere Alacambra Sanpé, Joan Mundet Bellavista, Victor Busquet Pujós i Francesc Parellada Garrell.
Les persones que han cedit fotografies per a reproducció són: Francesc García Serra, Albert Mallol Villa, Joan Espuña Molas, Dolors Tura Vivet, Felipe Torres, Eva Pujol Bautista, Josep Nogueras Cervera, Enric Bosch Puchades i Dolors Gadea Vila.
L'entitat que ha aportat material és l'Associació Fotogràfica Jaume Oller.

Recordem que l'Arxiu Municipal de Granollers (c. de Sant Josep 7, soterrani, telèfons 93 842 67 37 i 93 842 67 62) és obert a la donació i al dipòsit de fons documentals d'interès històric o cultural. Amb aquestes aportacions, persones, famílies, entitats, associacions, empreses i comerços contribueixen a la conservació i a la difusió del patrimoni documental de la ciutat. L'Arxiu gestiona, conserva i fa accessible la documentació històrica de la ciutat, a més de recollir, organitzar, conservar i difondre la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers.