Més consultes ciutadanes d'imatges i documents i més visites divulgatives a l'Arxiu Municipal de Granollers durant el 2016

S'ha incrementat la quantitat de fotos consultades presencialment: més de 1.500 més que l'any anterior

25 de Gener 2017
+
Visita d'un grup de batxillerat de l'Escola Educem a l'Arxiu, 3 de novembre de 2016 / AMGr

Durant el darrer any, han augmentat les consultes ciutadanes a l'Arxiu, tant d'imatges com de documents. En el cas de les imatges, de manera presencial, se n'han consultat 4.314, 1.515 més que l'any 2015. Pel que fa als documents, els usuaris i usuàries externs n'han consultat un total de 1.672, 141 documents més que l'any anterior.

El 2016, també han augmentat les visites a l'Arxiu Municipal de Granollers. En concret, entre els mesos de març i desembre de l'any passat, s'hi van fer 11 visites divulgatives (5 més que l'any 2015): 6, programades a petició de mestres i estudiants -4 més que l'any anterior- i la resta, sol·licitades per particulars i algun professional. Així, grups escolars de primària, secundària i batxillerat i algun alumne de nivells superiors, com la resta de visitants, han conegut de prop les instal·lacions i la tasca de l'Arxiu, a més de diversos documents. Entre d'altres, alguns dels més antics que s'hi conserven. 

Us recordem l'Horari i calendari de consulta de l'Arxiu.