L'Arxiu Municipal posa a l'abast dels usuaris la documentació sobre l'escorxador

L'Arxiu Municipal de Granollers ha netejat, analitzat, classificat i instal·lat per a la consulta dels usuaris, la documentació sobre l'Escorxador Municipal de Granollers, que pertany al Fons Ajuntament de Granollers

10 d'Abril 2012
+

Aquesta documentació està formada per les relacions dels diferents tipus de bestiar (porcí, boví, oví i caprí), que entren a l'escorxador per a ser sacrificats. Són reculls mensuals que comprenen els de l'any 1878 fins els de l'any 1942, sense discontinuïtat.

En aquestes relacions tenim els preus, el pes del bestiar, els noms dels propietaris d'aquest, i per tant és una font d'informació respecte a les persones que es dedicaven a la ramaderia en tots aquests anys i l'abast d'aquesta.

També hi ha reglaments de l'escorxador dels anys 1877, 1890 i 1910.

A l'any 1936 trobem un informe per a la col·lectivització de l'escorxador.