L'Arxiu Municipal amplia el catàleg de les Llicències d'obres

L'AMGr amplia amb més informació el catàleg de les Llicències d'obres, s'ha ampliat amb la descripció de les llicències fins a l'any 1950.

09 de Gener 2012
+

Sota el nom de Llicències d’obres, s’agrupa tota l’obra privada que es realitzà a la ciutat. Dins d'aquestes trobem des de llicències per a construir cases, fins a obres de reforma o millora d'aquestes: construcció de clavegueres, obertura o tancament de portes i finestres, connexions amb la xarxa de distribució d'aigua, emblanquir façanes, entre d’altres. Totes elles ens fan una aproximació a l'evolució de la ciutat a nivell urbanístic i a les necessitats que es van generant en l'habitatge, dins el període entre l'any 1875 i l'any 1950.