L’alcalde de Granollers participa en les Jornades Think Europe: Compromiso 2030, en el marc de la reunió del Consell Europeu de Municipis i Regions d’Europa (CMRE)

Josep Mayoral va afirmar que els canvis que pretén l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible només poden ser eficaços quan es converteixin en accions concretes i s’emprenguin des de la proximitat

18 de Gener 2018
+

Del 16 al 19 de gener, la ciutat de Soria va acollir les jornades Think Europe: Compromiso 2030, que van comptar amb la participació de 250 líders locals i regionals. Josep Mayoral, membre de la Comissió de Relacions Internacionals de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i del Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), va participar en els tallers i debats programats per reflexionar sobre el paper dels governs locals en la implementació de les polítiques de cohesió i igualtat que recullen les agendes globals (Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i Nova Agenda Urbana). 

Josep Mayoral va defensar el paper dels ajuntaments i de la ciutadania com a elements claus per superar els desafiaments que ens plantegen les polítiques globals de sostenibilitat ambiental, social i econòmica: “L’Agenda 2030 és una agenda de canvi que mira al futur. Pretén transformar un món injust. Els problemes globals tenen un escenari: les ciutats. I els canvis per afrontar-los es fan als carrers, a les places, als centres cívics”, va afirmar. En aquest sentit, va posar com exemple la lluita contra el canvi climàtic, en que els compromisos fets des de les ciutats per reduir en un 40% els gasos d’efecte hivernacle per l’any 2030 s’estan assolint a bon ritme i superen de molt el compliment de les mesures que correspon implementar als estats. 

La governança local entesa com les decisions preses entre govern i ciutadania

Així mateix, Mayoral va demanar un esforç perquè les polítiques plantejades es converteixin en fets. “Els canvis que pretén l’Agenda 2030 només poden ser eficaços quan es converteixin en accions concretes. A partir d’una governança local distinta: les decisions que miren el futur són les que prenem conjuntament amb els ciutadans. La implementació dels  Objectius de Desenvolupament Sostenible només  tindrà èxit si s’incorporen en la vida diària de les persones”, va declarar.  En aquest sentit, la corresponsabilitat, el treball en xarxa i els consensos són essencials per passar del paper a les accions concretes. 

“Necessitem una agenda global perquè el món és global. A Granollers un 20 % dels seus habitants han nascut fora d’Espanya. Procedeixen d’un centenar de països diferents. No és que haguem de sortir al món, és que el món és a la meva ciutat”, va declarar Mayoral per referir-se a la necessitat de donar resposta als compromisos acordats per la comunitat internacional des de tots els nivells de govern i comptant amb la participació i implicació de la ciutadania.

Parlant de Granollers, l’alcalde va anunciar que plantejarà que el proper Pla estratègic es treballi prenent com a marc de referència l’Agenda de Desenvolupament Sostenible, a partir dels principis i valors que la inspiren i que contribueixi a vertebrar les tres dimensions del desenvolupament: social, ambiental i econòmica.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el setembre de 2015, amb el suport de 193 països. Aquesta Agenda conté 17 Objectius interrelacionats entre ells, que tenen en compte les necessitats locals, els reptes de desenvolupament dels països i també els desafiaments de caràcter transnacional. Són, per tant, d’aplicació universal i impulsen la implementació d’estratègies de desenvolupament incloents i sostenibles. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són els hereus dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i pretenen ampliar els reptes que aquells plantejaven i assolir aquelles fites que no es van aconseguir.  Aquests nous Objectius tenen la singularitat que insten tots els països a adoptar mesures per a promoure la prosperitat, a l’hora que protegeixen el planeta. Reconeixen que les iniciatives per acabar amb la pobresa han d’anar conjuntament amb estratègies que afavoreixin el creixement econòmic i abordin una sèrie de necessitats socials com l’educació, la salut, la protecció social, la igualtat de gènere o les oportunitats d’ocupació. Tot això amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient com un dels valors que els impulsen. 

L’Agenda 2030 promou nous models de desenvolupament que han d’afectar al conjunt de les societats de tots els països. Per això, per tal que els 17 Objectius puguin esdevenir una realitat, cal que l’Agenda sigui coneguda i assumida per tots els nivells de govern i per la ciutadania. L’impuls en la posada en marxa d’iniciatives per assolir els objectius plantejats és una tasca conjunta, que no es pot fer sense la complicitat i el compromís de tothom. 

http://www.localizandoods.es