Inaugurada la reforma de la carretera

27 de Setembre 2010
+

Aquest dissabte 25 de setembre s'ha inaugurat la urbanització del carrer d'Anselm Clavé. Una passejada inaugural que ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat, José Montilla, el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué; la delegada Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Carme San Miguel, i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral.

Les obres de la reforma de l'antiga carretera de Barcelona, des de la plaça de la Corona fins al carrer de Torras i Bages, ja estan acabades. En total s'han urbanitzat prop de 14.230 m2 d’un dels principals vials de la ciutat, amb un elevat volum d’activitat comercial i social. Aquesta adequació ha convertit aquest eix en un espai per als vianants, i que dóna continuïtat a les actuacions realitzades al nucli antic de la ciutat i a l'entorn més proper. Les places de la Corona, de Maluquer i Salvador i d’en Lluís Perpinyà també s’han arranjat. El conjunt de la urbanització ha permès fer obres en el subsòl, renovant els serveis d’aigua potable, clavegueram, instal·lacions elèctriques i infraestructures per a l’ús de noves tecnologies.


Un canvi profund i substancial

Els passos per dur a terme aquesta obra es van iniciar el 2003 quan es va convocar un concurs públic per escollir l’equip redactor del projecte bàsic d’urbanització, al qual s’hi van presentar deu empreses. ZFC arquitectes va ser l’estudi escollit ja que es va valorar la proposta que feien d’organitzar els espais, potenciant-ne la utilització per part de la ciutadania i les activitats lúdiques i comercials. Les associacions de comerciants, entre les quals Gran Centre, com a entitat directament més implicada, l’associació de veïns de Granollers Centre, i els grups municipals, entre d’altres, van participar en l’elecció definitiva de l’equip que s'ha encarregat del projecte executiu.
Les obres es van iniciar a principis de 2009 i s'han dut a terme per trams, durant 18 mesos. El cost ha estat de prop de 4 milions d'euros, més de la meitat dels quals han estat subvencionats per la Generalitat de Catalunya, el Pla únic d'obres i serveis (PUOSC), la Diputació de Barcelona i la Secretaria General de Comerç.
Des del dia que van començar les obres una comissió formada per tècnics municipals, l'empresa executora, el regidor d'Obres i Projectes, Albert Camps, i una nodrida representació de veïns i comerciants han fet seguiment de la transformació de la carretera en passeig. Cada quinze dies la comissió s'ha reunit i, conjuntament, ha valorat el procés d'urbanització.