Entra en funcionament el nou portal d'indicadors de la web municipal www.granollers.cat

Els usuaris poden crear informes de dades a mida de les seves necessitats.

16 de Novembre 2010
+

Ja es pot consultar per mitjà de la web municipal www.granollers.cat el nou portal d'indicadors. Aquest portal neix amb un doble objectiu: d'una banda, convertir-se en una eina útil de consulta i permetre als usuaris l'obtenció immediata d'informació sobre els aspectes més destacats de la ciutat de Granollers, i d'altra banda, aprofitar aquest recurs tecnològic per oferir, per primera vegada, informació econòmico-financera de l'Ajuntament.

Aquest portal representa un exercici de transparència per part de l'administració, així com una millora qualitativa i quantitativa de la informació que s'oferia fins al moment:
- qualitativa ja que possibilita una combinació molt elevada de consultes, a partir de les dades disponibles, a la mida de les necessitats dels usuaris
- quantitiva perquè ofereix moltes més dades de les que s'oferien fins ara, i a més, té vocació d'anar-se ampliant. 

En paraules de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, el nou portal "representa un exercici de transparència, serveix per enfortir la identitat  i és una aposta clara per les noves tecnologies".

Què es pot trobar al portal?
En el portal es poden consultar les dades següents:
- 175 indicadors aproximadament, agrupats segons 10 àmbits temàtics: demografia; habitatge i urbanisme; activitat i estructura empresarial; educació i esports; societat del coneixement; equipaments socioculturals; serveis socials i salut pública; mobilitat i via pública; consum, recursos i medi ambient; i seguretat ciutadana. 
- 50 indicadors aproximadament, referents a l’estat ambiental del municipi. 
- 20 indicadors sobre l'estat econòmico-financer de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms. No es contemplen les dades dels ens municipals Granollers Mercat ni de Granollers Promocions.
El Portal d'indicadors es construeix com un sistema d'informació corporativa que elabora i actualitza de forma regular la informació, garantint la seva consistència. Les dades s'actualitzaran periòdicament.
Per accedir al portal només cal entrar a www.granollers.cat, i dins de la portada a la columna esquerra, clicar a Coneix la Ciutat / Indicadors.