Els ajuts al lloguer i a la rehabilitació arribaran a tots els barris de la ciutat

La segona convocatòria del Pla d’Habitatge rep 200 peticions d’ajuts per pagar el lloguer, la majoria de joves

20 de Febrer 2018
+
Interior de l'Oficina Local d'Habitatge

L’Ajuntament de Granollers ha rebut 199 sol·licituds d’ajudes per al pagament del lloguer, corresponents a la segona convocatòria de subvencions, que va estar oberta durant quatre mesos, adreçades a ajudar a garantir el dret a l’habitatge, que va estar oberta entre el mes d'agost i el de desembre de l'any passat. 119 de les sol·licituds són de joves entre 18 i 35 anys, 13 de majors de 65 anys i 67 de persones en diverses situacions: beneficiàries d’un contracte de lloguer formalitzat a la Borsa de Lloguer Municipal, 42 sol·licituds; famílies amb un membre de la família amb una discapacitat superior al 33%, 14 sol·licituds; famílies monoparentals, 9 sol·licituds i dones víctimes de la violència de gènere, 2 sol·licituds. Per aquest concepte l’Ajuntament hi destinarà 276.258,14 euros, mentre que en la convocatòria de 2016 hi va atorgar 83.088,63 euros, corresponents a 50 ajuts.

Pel que fa als ajuts per incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal (BLLM) s’atorgaran a una vintena de propietaris que rebran 1.000 euros cadascun per adscriure-hi el seu pis durant 5 anys, que es posarà a lloguer a preu reduït per tal de fomentar l’accés a un habitatge assequible. El preu mitjà del lloguer d’un pis a la BLLM ha estat durant aquest darrer any de 469’49 euros.

D’altra banda, el 42% dels contractes de la Borsa de Lloguer Municipal formalitzats el 2017 han estat de persones de menys de 35 anys de tots els barris de la ciutat.
Entre la convocatòria de subvencions de 2016 i la de 2017 s’han sumat, als ja existents, 39 pisos a la Borsa de Lloguer Municipal.
En aquesta convocatòria també s’han rebut 16 sol·licituds per al pagament de les despeses per obtenir la cèdul·la d’habitabilitat i el certificat energètic, de 200 euros cada ajuda.

672 habitatges es beneficiaran dels ajuts municipals a la rehabilitació, sumant les convocatòries de 2016 i 2017

Respecte als ajuts d’accessibilitat, l’Ajuntament destinarà 95.910,62 euros al pagament d’obres de millora de vestíbuls i instal·lacions d’ascensors en 12 edificis, dels quals només 1 és un habitatge unifamiliar. Per aquest motiu les ajudes a la millora de les condicions d’accés hauran permès la supressió de les barreres arquitectòniques existents per a més 154 habitatges.

Les ajudes per a les millores de façanes i de mitgeres d’habitatges representaran una inversió pública en el foment de la rehabilitació dels edificis de la ciutat, en la seva eficiència energètica i en el paisatge urbà que es realitzaran properament en 125 habitatges repartits en diferents blocs plurifamiliars. L’aportació municipal serà de 96.583,54 euros. En aquestes dues línies d’ajuts el nombre de peticions ha superat la dotació prevista.

Entre les dues convocatòries realitzades fins ara per l'Ajuntament de Granollers s'hauran beneficiat 672 habitatges a les ajudes a la rehabilitació, arribant a més de 1.500 habitants amb domicili a diferents barris de la ciutat.


Ajuts per al lloguer tot l'any i nova convocatòria per al 2018

L’Oficina d’Habitatge de Granollers ha tramitat també aquest any 2017, 658 expedients de les diferents ajudes al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya, a les quals cal sumar la convocatòria d’ajuts municipals que va permetre a la ciutadania disposar d’una línia ininterrompuda d’ajuts al lloguer durant tot l’any 2017. Aquest 2018 s’obrirà una nova convocatòria del Pla d’Habitatge.
D'altra banda, el serveis d'assessorament jurídic general pel que fa a l'habitatge i el Servei d'Intermediació de deutes sobre habitatge que l'Ajuntament presta en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Granollers han atès una trentena de consultes i han tramitat 128 expedients durant el darrer any.


L’Oficina d’Habitatge atén més de 20.000 persones durant el 2017

Des de l'estiu passat Granollers Habitatge està a peu de carrer per oferir tots els serveis vinculats a l'habitatge i més proper a la ciutadania i als col·lectius amb necessitats especials, a qui s'adrecen diversos programes específics dissenyats des d'aquesta nova oficina d'atenció integral al ciutadà. Durant el 2017 les atencions a ciutadans efectuades des de l'Oficina Local d'Habitatge han estat prop de 20.000. (19.374) i les presencials han experimentat un increment d'ençà de l'obertura de la nova seu, ara fa mig any.

Des de l'Oficina Local també es presta atenció a tot allò relacionat amb la pobresa energètica. Des de l'1 de gener l'OLH està intermediant en més de 1.000 situacions on existeix risc d'interrupció dels subministraments bàsics i assessora i fa acompanyament tarifari als ciutadans en cas de rebre un avís de tall d'aigua, de llum o de gas. 

Des del 2015 el Pla d'Habitatge que segueix l'Ajuntament s'ha centrat en 5 grans blocs:

1. Observatori de l'Habitatge: Millora del coneixement de la situació de l'habitatge a la ciutat. Banc de dades. Nou Pla Local d'Habitatge 2018-2024, redactat per la Diputació de Barcelona. 


2. Accés a l'Habitatge: Ampliació del parc propi i accions sobre el parc d'habitatge privat. Sancions als pisos buits propietat de grans tenidors i incentius per a la mobilització dels pisos buits de petits propietaris cap al mercat de lloguer.

3. Foment del Lloguer. Impuls de la Borsa de Lloguer Municipal. Convocatòries d'ajuts municipals al pagament del lloguer i gestió de les ajudes al lloguer de la Generalitat de Catalunya. 


4. Polítiques de Rehabilitació sobre el parc públic i privat d'habitatges de la ciutat. Ajudes municipals per a millores d'accessibilitat, façanes i eficiència energètica.

5. Polítiques d'emergència social en el camp de l'habitatge. Pobresa energètica. Plans de xoc.

El Pla d'Habitatge municipal persegueix:

  • Disposar d'una radiografia acurada de la situació de l'habitatge a la ciutat (demografia, antiguitat i condicions dels habitatges, situacions d'emergència, situacions d'exclusió residencial, demanda...).
  • Prevenir les pèrdues i fer més fàcil l'accés a l'habitatge, adjudicant en lloguer els pisos municipals que s'han adquirit. El parc propi de l'Ajuntament s'ha ampliat en 8 nous pisos (un 61'53 %) que es troben situats en diferents punts de la ciutat. Actualment l'Ajuntament disposa de 21 pisos. 
  • Fer polítiques de lloguer de caràcter general i també específiques per a joves, per a la gent més gran i per a col·lectius diversos i/o especialment vulnerables. Famílies monoparentals i persones que han patit violència de gènere, entre altres. 
  • Fomentar la millora dels habitatges de la ciutat i del paisatge urbà (accessos, façanes, mitgeres) i les seves característiques per a tots els col·lectius, especialment davant de situacions de mobilitat reduïda o de diversitat funcional. En aquests casos les ajudes disponibles també han arribat a l'interior de les cases.
  • Lluitar contra l'emergència habitacional i els talls de subministraments bàsics.