El Consell Comarcal s’ubicarà a l’edifici dels antics jutjats cedit per l’Ajuntament de Granollers

L’Ajuntament de Granollers cedeix gratuïtament al Consell Comarcal l’edifici dels antics jutjats de Granollers per ubicar la seu de la Institució que s’obliga a la rehabilitació íntegra de l’edifici

22 de Març 2018
+
Presentació de l'acord entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa possible la ubicació de la seu del Consell Comarcal a l'edifici dels antics jutjats de Granollers

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i el president del Consell Comarcal, David Ricart, han informat avui, davant de l’edifici dels antics jutjats situat a l’avinguda del Parc, número 7  l’acord de col·laboració que fa possible que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ubiqui les seves dependències comarcals en un lloc cèntric de la ciutat de Granollers en la seva condició de capital de comarca. 

El president del Consell Comarcal, David Ricart, ha explicat que «ara es posa en marxa aquest procés apassionant de convertir l’antic edifici dels jutjats a seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que serà una realitat a principis de 2021».

L’acord, que es formalitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració que en el propers dies es presentarà als plens del Consell Comarcal i de l’Ajuntament,  defineix l’abast de la cessió i també els criteris per dur a terme l’actuació necessària a l’actual edifici dels jutjats, de tal manera que la seva posada en funcionament  contribueixi a la millora de l’entorn urbà de la plaça Josep Barangé, que suposarà un canvi positiu per a aquest espai.

«És un bon acord per la ciutat i per la comarca» ha matisat l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que ha definit l’acord com «una oportunitat pel pla urbanístic de la plaça de Barangé, que abans de l’estiu s’aprovarà. Un nou pla que canviarà radicalment aquesta plaça».

Durant els propers mesos, un cop formalitzat l’acord de col·laboració, es posaran en marxa les actuacions i previsions que contempla el conveni pel que fa a la reforma exterior i adequació interior de l’edifici per tal d’habilitar-lo a l’ús previst al conveni. En concret, coordinat per una comissió de seguiment amb participació de les dues administracions,  la rehabilitació preveu repensar l’edifici des de la òptica de l’encaix i potencialització del context urbà en què es situa, primant la qualitat constructiva i pel que fa a la imatge exterior, la qualitat de la intervenció i els materials. Així mateix s’abordarà la intervenció en façana per tal de millorar, com a mínim, la imatge exterior de l’edifici així com el seu comportament tèrmic de les obertures i millorar de forma substancial l’eficiència energètica de l’edifici. 

L’edifici de l’avinguda del Parc, 7 de Granollers té planta rectangular, planta semisetorreni, planta baixa i tres plantes cadascuna de més de 500 metres quadrats de superfície i una quarta de dimensions més petites i  haurà de ser objecte de les preceptives actuacions de reforma exterior i adequació interior.

L’edifici es repensarà des de la òptica de l’encaix i potencialització del context urbà en què es situa, primant la qualitat constructiva i pel que fa a la imatge exterior, la qualitat de la intervenció i els materials.  

L’Ajuntament de Granollers constituirà la propietat horitzontal de l’edifici i cedirà gratuïtament el domini al Consell Comarcal del Vallès Oriental reservant-se la tercera de les plantes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental s’obliga a la rehabilitació de la façana i l’interior.

L’alcalde Mayoral i el president del Consell Comarcal han destacant el valor de l’acord per les dues institucions ja que resol les necessitats d’espai de l’ens comarcal i al mateix temps impactarà en el canvi de la fisonomia de la plaça de Barangé. 

El Consell Comarcal des de la seva constitució l’any 1988 ocupa un edifici d’uns 1.000 metres quadrants del carrer Miquel Ricomà de Granollers en el que treballen en l’actualitat unes 140 persones. En els darrers anys, conseqüència de l’increment constant de programes i serveis que es presten i del major número de treballadors les dependències del carrer Ricomà s’han quedat petites i ja fa mesos que es buscava una nova ubicació que donés sortida a les necessitats actuals de l’administració.