El 80 % de les accions del Programa d’Actuació Municipal (PAM) estan en fase d'execució o finalitzades

Aquest dimecres 28 de febrer l’equip de govern ha repassat el Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 i ha donat a conèixer les accions que es portaran a terme aquest any.

01 de Març 2018
+

El Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) és el full de ruta del govern de la ciutat. És un compromís explícit amb la ciutadania que marca les prioritats d’actuació i que es tenen presents a l’hora d’elaborar els pressupostos anuals i els plans i programes d’acció concrets que se’n deriven. El programa d’actuació és un document estratègic que especifica les actuacions que es duran a terme. En el decurs de la legislatura i fins a dia d’avui, el 80% de les més de 500 actuacions estan en fase d’execució o bé finalitzades. 

Podeu consultar les accions que es portaran a terme el 2018-2019 en aquest document, especificat segons 10 eixos estratègics:

·Una ciutat oberta al món

·Igualtat i defensa dels drets socials

·Una ciutat econòmicament competitiva

·Compromís ambiental

·Espais I serveis de qualitat

·Convivència I civisme

·Una ciutat educadora

·Una ciutat creativa

·Governar amb la gent

·Transparència I eficiència