Dimarts, Ple municipal del mes de juny

Amb 9 punts en l'ordre del dia

23 de Juny 2017
+
Sessió plenària de l'Ajuntament (foto d'arxiu)

El proper dimarts 27 de juny de 2017 a les 19.30 h tindrà lloc el Ple ordinari d'aquest mes, amb el següent ordre del dia.

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 30 de maig de 2017

2).- Control i fiscalització pel Ple dels  acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2017.

3).- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4).- Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2018

5).- Designar representant del Grup Municipal ERC-AG  al Consell de Cooperació  Solidaritat

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6).-Aprovar inicialment l'expedient  de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits

7).- Modificar  la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8).-Aprovar l'esborrany del Conveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Carles Vallbona. 

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- Mocions

TORN DE PRECS i PREGUNTES