Tall de trànsit amb motiu de millores de pavimentació

Es faran treballs d'asfaltat al passeig de la Muntanya i al carrer de Francesc Macià

26 de Novembre 2010

Dilluns dia 29 i dimarts dia 30 de novembre, i el dimecres dia 1 de desembre, quedarà tallat al trànsit de vehicles el tram del passeig de la Muntanya, comprès entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Xile, per fer-hi treballs d'asfaltat i pintura de la senyalització. Per aquest motiu, no es podrà aparcar en aquest tram de carrer des de les 7 del matí de dilluns dia 29 i mentre duri l'actuació esmentada. L'accés en vehicle al tram comprès entre el c. de Xile i el de Josep Umbert s'haurà d'efectuar pel c. Camprodon.

El mes de maig es van iniciar aquestes obres que han consistit en la renovació de l'enllumenat públic i de la xarxa d'aigua potable i el soterrament de les línies elèctriques. A més, s'han fet noves les dues voreres, una de les quals, la vorera est, s'ha ampliat gairebé un metre més i s'han plantat nous arbres més adequats per a l'espai i característiques del passeig de la Muntanya. Quant a l'enllumenat, s'han substituït les lluminàries per leds, que milloren l'eficiència energètica. 

Altres millores de pavimentació
A banda d'aquesta actuació, abans, per a aquest cap de setmana, s'han programat altres millores previstes al projecte municipal d'adequació de paviments per a 2010. En concret, s'asfaltarà el carrer de Francesc Macià, entre el c. de Cervantes i el passeig de Colom. Per aquest motiu, aquest dissabte, 27 de novembre, de 9 a 15 hores, aquest tram estarà tallat a la circulació de vehicles.
També dissabte, durant el matí, s'ha previst arranjar l'asfalt del carrer de Marie Curie. En aquest cas, es tracta de reparar-hi alguns sots i el trànsit només es desviarà de manera puntual i per trams mentre duri aquesta actuació, amb l'objectiu de reduir-hi al màxim l'afectació del trànsit rodat.

Per a més informació sobre el tall de trànsit: Servei de Mobilitat, tel. 93 842 66 06.