Suspès temporalment el POUM de Granollers

L'Ajuntament sotmetrà de nou a informació pública només els aspectes afectats per les sentències d’aquest Pla

25 d'Abril 2012

El Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Granollers (POUM) vigent des de 2007 ha quedat suspès temporalment com a conseqüència del compliment de les sentències estimades en part sobre els recursos contenciosos administratius presentats respectivament per Brenntag Quimica SA, Josep Marimon Enric i Autoliv Kle, SA, contra l'aprovació definitiva del POUM de Granollers. Aquest fet comportarà iniciar un nou tràmit d'informació pública del POUM, de la part afectada per les sentències, i la suspensió temporal de la seva execució. Per tant, a partir d’ara, les llicències d’obres es podran concedir d’acord amb al Pla general anterior però sense contradir la part del POUM que no s’haurà de sotmetre a informació pública.

Aquestes sentències tenen el seu origen en un altre contenciós interposat per l'empresa Ferimet, SL, que, tot i no tenir una sentència en ferm perquè ha estat recorreguda per l’Ajuntament i la Generalitat davant el Tribunal Suprem, estableix que ha de tenir lloc un nou tràmit d'informació pública. L'esmentada sentència recull que el text refós del POUM incorpora una reserva de sòl per a una nova connexió de la via Interpolar amb la variant de Cardedeu i l'autovia del marge esquerre del riu Besòs, diferent a la que es va exposar públicament. Aquest canvi ve motivat pel fet que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va ordenar la incorporació d’aquesta reserva de sòl quan ja s’havia fet l’exposició pública del POUM.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) entén que aquesta modificació és substancial, afecta l'estructura general i orgànica del POUM i, en conseqüència, produeix indefensió a l'empresa que ha presentat el recurs. Per tant, es fa necessari fer un nou tràmit d’informació pública, alhora que també s’estimen altres al·legacions en el sentit que en l'aprovació inicial mancava la memòria social i l'informe d'avaluació de la mobilitat generada, essent necessària una nova informació pública en aquest aspecte, tot i que aquests documents estaven en l'aprovació provisional.
L’Ajuntament preveu que en la propera sessió plenària podrà portar de nou a  informació pública aquests aspectes del POUM afectats per les sentències judicials.