S’inaugura el parc del Lledoner, el més gran de la ciutat

És un nou espai verd de referència en aprofitament d'aigua no potable: un llac naturalitzat i una bassa són alguns dels elements primordials del sistema de reg d'aquestes prop de 7 hectàrees de zona verda que guanya la ciutat

20 de Octubre 2011
+

El nou parc del Lledoner de Granollers -situat entre el riu Congost, la riera Carbonell, el carrer del Lledoner i la continuació del carrer de Rafael Casanova- disposa d'elements singulars per al seu sistema de reg. D'una banda, l'aprofitament de l'aigua d'una mina (mina d'en Joanet, amb la qual, antigament, es regaven els camps de conreu de la zona), que es destina a regar el nou parc, a més de mantenir el cabal ecològic de la riera Carbonell. De l'altra, la infraestructura específica de reg construïda en aquest espai verd, que, a més de proporcionar aigua a la vegetació del parc, hi aporta valors mediambientals, paisatgístics i educatius (per exemple, es pot observar el creixement de plantacions aquàtiques i d’espècies animals d’aigua).
Una canalització procedent de la captació de la mina del carrer del Primer Marquès de les Franqueses recorre tot aquest parc, passa per diversos safareigs de repartiment i sobre exidors i travessa una antiga bassa de reg recuperada, que actua com a filtre biològic. D'aquesta bassa, en sorgeix un llac naturalitzat. Aquesta canalització arriba als dipòsits d'emmagatzematge i reg i l'escreix d'aigua que no s'utilitza per al reg es condueix, al sud del parc, fins a retornar al riu Congost.
Tot plegat, ha de fer del parc del Lledoner -de més de 66.000 m2- un nou espai verd de la ciutat de referència en aprofitament d'aigua no potable, dins l'acció global d'estalvi d'aquest recurs que porta a terme l'Ajuntament de Granollers.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha explicat que el parc del Lledoner “expressa una manera de fer urbanisme. A Granollers hem tingut la sort de fer un creixement endreçat des de 1979, perquè l’administració i els promotors han dialogat per avançar plegats: buscant la coalició de tots els interessos.”

Àmbit urbanitzat

Aquest parc completa la urbanització de l’àmbit comprès entre el límit del terme municipal de Granollers amb la riera Carbonell,els carrers del Lledoner i de Corró i el riu Congost i ha estat promogut per la Junta de Compensació del sector X- El Lledoner.
El nou espai verd forma part de la urbanització d'un àmbit amb prop de 120.000 m2 de sòl públic: més de 42.000 destinats a vials i més de 76.000, a zones verdes, entre les places d'aquesta zona i aquest parc.

Cabal ecològic i de reg

Segons la concessió de l'Agència Catalanade l'Aigua, cal garantir uncabal ecològic de la riera Carbonell de15 m3/h i, a aquest parc, es poden destinar fins als 20m3/h (inclosos el reg i la circulació d'aigua per canalització,bassa i llac) que s'assoleixen en èpoques de pluja. En èpoques d'estiatge,quan el cabal que arriba al parc és de 7 o 8 m3/h i si la mina no aporta prou aigua, hi ha la possibilitat de fer-hi arribar subministrament dels pous d'en Serra.
La canalització de la mina, la xarxa de regi els equips de filtrat, desinfecció i bombatge de l'aigua de reg es vigilaran,per control remot, des del centre de comandament de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament.

Vegetació, passeig i esbarjo

S'hi han plantat uns 1.500 arbres, que formaran diverses masses boscoses. En concret, quan aquest arbrat sigui madur, s'hi podrà diferenciar bosc mediterrani, bosc de ribera i 170 arbres de diverses espècies d'arreu del món vinculades a l'àmbit fluvial, que formaran un arborètum, a la part central del parc.
Al parc del Lledoner, s’hi pot accedir per diferents passos pavimentats, des dels carrers de Rafael Casanova i de Jaume Corbera. Hi ha recorreguts per passejar i zones d’estada i esbarjo,tot i que la major part de la superfície està formada per zones arbrades.