Premi Avedis Donabedian per a un projecte de salut pública amb participació municipal

L'estudi AVALL, realitzat de manera conjunta amb l'Hospital General de Granollers i l'Institut Català de la Salut (ICS), ha aconseguit el premi d'aquesta fundació que distingeix l'excel·lència en la qualitat de projectes d'aquest àmbit. Aquest estudi ja h

12 de Gener 2011
+

El Premi Avedis Donabedian a l'Excel·lència en qualitat per a projectes de salut pública, patrocinat per l'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya, ha estat per l'estudi AVALL que ha dut a terme, conjuntament, l'Hospital General de Granollers, l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Ajuntament de Granollers. Aquest premi s'atorga anualment amb l'objectiu d'estimular les institucions que desenvolupen projectes per a la millora contínua de la qualitat en l'àmbit de la salut pública. Aquest dimecres 12 de gener a les 20 h es lliuren els premis al Palau de la Música Catalana.

L’Avall és un estudi longitudinal i aleatoritzat en el qual durant dos anys consecutius (2006 a 2008) es fa un seguiment dels nenes i nenes nascuts l’any 2000, per tal d'avaluar la intervenció educativa en alimentació i activitat física. 704 alumnes de les 16 escoles de primària de Granollers han participat, tot i que la intervenció es va fer en vuit escoles escollides a l'atzar i la resta d'escoles van constituir el grup control.

La Fundació Avedis Donabedian convoca aquest i altres premis a la Qualitat en Sanitat per distingir, públicament, la feina que realitzen professionals i centres de l'àmbit sanitari, amb l’objectiu d'avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa sobre alimentació i activitat física en edat escolar..

Resultats comprovats

Amb l’estudi AVALL, s'ha pogut comprovar que una intervenció educativa en alimentació saludable i activitat física a les escoles redueix l’increment de l’índex de massa corporal i millora els hàbits alimentaris dels futurs joves i adults. També, que la prevenció de l'obesitat s'ha d'abordar en un context ampli, amb la implicació d'escola, família, Administració Local i institucions sanitàries, per incidir positivament en la salut dels infants.

  • S’observa que la intervenció ha estat efectiva, de manera que l’índex de massa corporal dels nens/es del grup d’intervenció s’ha incrementat menys que el del grup control. Els infants del grup intervenció han tingut un increment de l’índex de massa corporal de 0.85 Kg/m2 als 2 anys. Aquest augment ha estat molt més accentuat en aquells infants que no han rebut aquesta intervenció (1,74 Kg/m2)
  • El percentatge d’infants amb excés de pes ha passat de 29,9 % a 34 % (+4,1 %) en el grup intervenció i de 24,8 % a 35,6 % (+10,8%) en el grup control
  • Millora en el consum diari d'una segona fruita al dia i en el consum de fruita seca
  • Millorar en la realització d'activitat física extraescolar
  • Reducció del nombre d'hores dedicades a mirar la televisió o jugar a videoconsoles
  • Disminució del consum de begudes refrescants dolces

Durant el desenvolupament de l'estudi AVALL, les escoles participants han promocionat l’alimentació saludable i han fet tallers de cuina i activitat física, amb la implicació de les famílies. Tot plegat, seguint la metodologia educativa IVAC (Investigació, Visió, Acció i Canvi), en la qual els infants són "els actors del canvi"; avaluen els comportaments propis i influeixen en el seu entorn.
Durant aquest curs 2010-2011 és previst fer un nou control per veure si l’eficàcia de la intervenció continua en el temps.

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Totes les escoles de Granollers participen en els programes d’educació per a la salut a l’escola

Al marge de l’estudi AVALL l’Ajuntament de Granollers promou la salut a les escoles, per tal que els més petits i els joves sàpiguen la importància de prevenir i cuidar-se per tal de gaudir de bona salut. L’alimentació i la nutrició, la sexualitat i l’afectivitat, la prevenció de les drogodependències, la salut buco-dental, l’exposició al sol sense riscos o l’ús responsable de les noves tecnologies són algunes de les temàtiques que es duen a terme a les escoles. En els darrers dos cursos s'han començat a treballar temes de salut mental per afavorir l'autoestima i les relacions interpersonals.

Informació i Assessorament sobre drogues, un servei pioner

Granollers_Acció municipal en el consum de drogues inclou tres àmbits: el desenvolupament del Protocol de Mesures Educatives a menors d'edat, la creació del Servei Municipal d'Informació i Assessorament sobre Drogues i la pàgina web www.sobredrogues.net.
Granollers_Acció municipal en el consum de drogues té la finalitat de desenvolupar els mecanismes de prevenció, informació i atenció necessaris per a un abordatge del consum de drogues a la ciutat. En els darrers anys s’han atès directament 167 adolescents i les seves famílies. S'han fet més de 250 xerrades i tallers, arribant directament a uns 2.000 adolescents i joves per any. S'ha format 73 agents socials i comunitaris.

500 persones inicien, cada any, tractament al CAS de Drogodependències

El centre de tractament de drogodependències rep a l’any entre 550 i 600 persones que comencen tractament, aproximadament la meitat ho fan per addicció a l'alcohol i un 35% per addicció a la cocaïna.

PROTECCIÓ DE LA SALUT

Vetllar per la seguretat alimentària i ambiental són elements claus en la protecció de la salut pública. Així en els darrers quatre anys s’han inspeccionat 49 menjadors socials, 150 establiments de restauració, la meitat de les carnisseries tenen atorgada l’autorització sanitària, 400 persones han fet cursos de manipulació d’aliments. En l’àmbit de la sanitat ambiental es fa un seguiment de la qualitat sanitària de l’aigua de les piscines públiques, es fa control de salubritat dels patis i sorrals de les escoles i dels parcs infantils públics. El Laboratori municipal és l'encarregat de fer totes les mostres de control i és, per tant, una eina de suport als programes de protecció de salut. D’altra banda es fa control de plagues en edificis municipals i via pública, així com control de la població de coloms, amb 3.392 captures en quatre anys.

Servei de rehabilitació comunitària en salut mental

El Servei de rehabilitació comunitària en salut mental s’orienta a la rehabilitació psicosocial de persones amb TMS (Trastorn Mental Sever), en tres anys ha incrementat el nombre de persones ateses, que ha passat de 60 a 123. El diagnòstic principal és l'esquizofrènia (55%).