La plaça de les Hortes estrena nous espais

La reforma ha comportat la millora dels espais, la renovació de la totalitat de la pavimentació, mobiliari urbà i jocs infantils, així com nova vegetació que complementa l'existent. Així, s'han diferenciat petits espais d'acollida per a l'esbarjo infantil

05 de Març 2011
+

A la part central de la plaça s'ha deixat un gran espai diàfan on es podrà continuar fent activitats lúdiques diverses. A la zona on el paviment és de sauló s'han reubicat els jocs infantils en un extrem, per aconseguir un pas central ampli que enllaça amb una petita rambla arbrada transversal de nova creació, amb l'objectiu de potenciar la connexió amb el Parc del Congost.

A més, s'ha millorat l'accés de vianants sota la pèrgola, reordenant el mobiliari urbà i eliminant el tram d'aparcament de vehicles del carrer de Pius XII corresponent a la plaça de les Hortes.