El Museu de Granollers incorpora les eines del rajoler Joan Josep Biscarri en el seu fons

Es tracta d'una representació d'eines que s'utilitzen en tot el procés de l'ofici de rajoler.

28 d'Agost 2012
+

El rajoler granollerí, Joan Josep Biscarri, ha fet una donació al Museu de Granollers d’un conjunt d’eines que es fan servir en l’ofici de rajoler i teuler. Biscarri, fill i nét de rajolers, conserva peces força antigues, algunes d’elles centenàries i són bàsicament de fusta, fetes artesanalment i especialment per a aquesta feina. Ara, les peces passen a ser patrimoni de la ciutat de Granollers.
Aquestes peces abasten tots els processos de fabricació de materials de construcció a les bòbiles, des de l’extracció de l’argila i la seva preparació fins a l’elaboració de les diverses peces (teules, rajoles, cairons, etc.) mitjançant motlles de diverses mides i tipologies. Després de l’acabat i de l’assecatge es feia la cuita amb grans forns d’obra. També hi ha dos carretons per a transport dels materials en les diverses fases de la seva producció.
També són interessant algunes peces pel fet de tenir noms específics de l’ofici i que estan en procés de desaparició i que només es conserven en alguns diccionaris especialitzats i encara en certes reserves, ja que alguns s’adapten a la parla específica de cada zona, contrada o àrea de producció. Granollers i els seus entorns en fou una de força important, ja que les zones al·luvials tenen gran quantitat de llims i argiles per fer fang que esdevinguin materials de construcció, més enllà de la pedra i la fusta.

La donació està formada per les següents peces de rajoler:
·    Boca de forn o galteres
·    carro de caixa
·    carro de pala
·    esbravador (ganivet)
·    garbells de terra i sorra
·    garrot
·    setial
·    munyidora
·    pal
·    picador
·    xapo
·    xaval (peces quadrades)
·    pedaç
·    motlles diversos (Tova, cairons, corbes, mitjans, maons, rajola, pitxolins, barretes, totxos, totxos de queixal)
·    passavant o tiràs
·    gàrguil, posadora i garrot (elements del motlle de teules)
·    plegacordes
·    tapa de boca de forn
·    ganxos per fer caure feixos de llenya

Joan Josep Biscarri va heretar l’ofici de rajoler del seu avi i del seu pare. També ha estat el rajoler de la colla dels Blaus de la Festa Major de Granollers durant 20 anys, de 1984 a 2003, i d’aleshores ençà fa de bailo al Concurs de Rajolers que cada any a més de ser el rajoler honorífic dels Blaus.