Més facilitats per fer la recollida selectiva a l'illa de vianants

A partir d'aquest dilluns dia 26 de març el veïnat i els establiments comercials de l'illa de vianants tindran més facilitats per poder separar els residus, ja que es posa en marxa un nou model de recollida, fruit del nou contracte amb l'empresa Urbaser,

26 de Març 2012
+

El nou model de recollida de residus possibilitarà que, tant el veïnat com els establiments comercials de l'illa de vianants, puguin fer recollida selectiva. Fins ara en aquesta zona de la ciutat les escombraries es recollien porta a porta. Com que a l'illa de vianants no hi ha espai suficient per poder col·locar de manera permanent els diferents contenidors de recollida selectiva, s'ha optat per un sistema de plataformes que contindran els diferents contenidors i es col·locaran durant unes hores, -entre les 20.30 i les 24 h-, i en uns llocs determinats. Aquest sistema de plataformes és pioner a Espanya. S'instal·len nou i es distribueixen en diferents punts del centre i cada habitatge en té una d'assignada.

El veïnat i els comerços de la part més exterior de l'illa hauran d'utilitzar els contenidors habituals que tenen més propers, enlloc de les plataformes. En el cas dels comerços, en funció de la zona on són i de la quantitat i tipus de residus que generen, utilitzaran plataformes o contenidors. 

Tant el veïnat com els establiments comercials han estat informats personalment de tots aquests canvis en la recollida dels residus. Per espai de quatre setmanes diferents informadors han visitat uns 600 habitatges i unes 500 botigues i han rebut informació per escrit. A www.granollers.cat/recicla es pot consultar el detall d'aquest nou model.

Inversions per millorar la neteja

Un altre dels aspectes importants del nou contracte de neteja és la inversió realitzada per part d'Urbaser per millorar el servei de neteja a la ciutat. Es tracta de tres vehicles lleugers elèctrics,  que serviran de tractora per a les plataformes i que poden incorporar accessoris per escampar sal o mànega d'aigua; dues escombradores; i deu plataformes (les nou plataformes destinades a l'illa de vianants més una d'addicional de reserva). A més l'empresa concessionària està fent diverses obres en les seves instal·lacions, com un aparcament destinat a les plataformes, una depuradora d'aigua i una instal·lació per recarregar els vehicles elèctrics.