Més de 1.000 usuaris utilitzen l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà s'han expedit 3.061 certificats digitals, i l'Oficina Virtual presenta nous tràmits ja operatius.

22 de Novembre 2010
+

El setembre de 2009 es posava en funcionament dins de www.granollers.cat, l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), que permet fer tràmits i consultes municipals per Internet. Disposar d’un ordinador amb Internet i de certificat digital són els requisits necessaris per poder fer tràmits en línia.

Un any després ja són 1.050 usuaris registrats que utilitzen l'Oficina Virtual, el 66,2 % dels quals tenen entre 26 i 45 anys. Des de la seva posada en funcionament s'ha doblat el número de primers usuaris que entren a l'OVAC respecte l'any passat i s'ha multiplicat per 10 el número de sol·licituds rebudes a través de l'Oficina Virtual.

Per posar un exemple, del mes d'abril a l'octubre de 2010, s'ha fet a través de l'OVAC el cobrament de 800 rebuts per un import de 120.000 €. i s'han gestionat 4.840 sol·licituds.

Novetats a l'OVAC

A través de l'OVAC es pot fer des d'una instància, sol·licitar un volant d'empadronament o obtenir el duplicat d'un rebut. Des de fa uns dies hi ha nous tràmits operatius: comunicar la realització de petites reformes en un habitatge, una sol·licitud d'ocupacions de via pública per obres, el càlcul de plusvàlua, presentar-se a oposicions, sol·licitar informes i comunicats d'accidents de la policia local.

D'altra banda l'Ajuntament de Granollers serà un dels primers de Catalunya on, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana  el ciutadà podrà autoritzar a comunicar a altres administracions un canvi de domicili.

Per tal de poder fer consultes de qualsevol tipus, l'OVAC presenta un nou servei de xat on line.L'usuari pot fer consultes, en format xat, i rebre resposta immediata.

A més l'OVAC incorpora nous certificats digitals acceptats, en aquest cas per al col·lectiu de notaris i advocats.

En aquests moment s'està treballant en d'altres elements per millorar l'atenció i augmentar el nombre de serveis que l'usuari pot fer a través de l'Oficina Virtual d'Atenció ciutadana. En aquest sentit s'està tramitant l'Ordenança d'Administració electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Una altra de les eines que podem trobar dins l'OVAC és el formulari per poder rebre informació municipal per SMS, segons els nostres interessos. De la mateixa manera, l’Ajuntament pot avisar personalment a través d’SMS d’actuacions sobre determinats tràmits que s’hagin iniciat com, per exemple, comunicar la concessió d’una beca o el càrrec en compte d’un rebut domiciliat. En un any l'Ajuntament de Granollers té un miler de persones que s'han subscrit a aquest servei, que és gratuït.