Més de 50 aportacions han incrementat el patrimoni documental de la ciutat el 2013

Durant l'any passat, trenta-nou persones, una institució i un partit polític han fet donacions i cessions incorporades a l'Arxiu Municipal de Granollers, l'Hemeroteca Municipal Josep Móra i el Museu de Granollers

27 de Febrer 2014
+
Les persones que han fet aportacions al patrimoni documental de la ciutat a l'acte d'agraïment a l'Ajuntament. Fotografia: Toni Torrillas

L'Ajuntament agraeix públicament les aportacions de 39 persones, 1 institució, l'Ajuntament de Cardedeu (Arxiu Municipal), i 1 partit polític, Convergència Democràtica de Catalunya a Granollers, fetes durant el 2013. Els particulars que han fet donacions o cessions durant l'any passat -7, en diverses ocasions- són: José Antonio Aguilar Carranza, Josep Arenas Garrell, Josep Lluís Arimany Montañà,  Marta Artigas Margenat, Luis Barbosa Mañero, Paquita Bellavista Pujadas, Lambert Botey Prat, Santa Cacereño Ramos, Eva Casals Masat, Ricard Caussa Calzada, Miguel Ciges Juan, Joan Corbera Santanach, Àngel de Tomàs Aguirre, Carme Esplugas Martí, Mercè Figuerola Dubois, Lola Gadea Vila, Carmen Garcia Solé, Francesc Garrell Saló, Maria Antònia Gelabert Moreso, Jerónimo Ginestí Avellana, Jaume Guàrdia Moreno, Fermín Gutiérrez Martínez, Rafael Lledó Rodríguez, Juana Martínez Granados, Maria Teresa Mas Codina, Aurora Masat Grau, Teresa Mascaró Pla, Gabriel Montagud Galán, Santi Montagud Montañà, Joan Mundet Bellavista, Anna Maria Palé Llavina, Joan Pi Cabanas, Julián Rodríguez López, Joan Rosell Vilalta, Jordi Saborit Ribalta, Josep Serratusell Sitjes, Caterina Solé Juan, Montserrat Trujillo Martínez i Carme Vicario Vargas.

En total, 52 ingressos que s'han incorporat a l'Arxiu Municipal de Granollers (47), a l'Hemeroteca Municipal Josep Móra (4) i al Museu de Granollers (1). En conjunt: 1.626 fotografies (965, en suport paper; 328, digitalitzades; 233 negatius i 100 diapositives), 32 postals, 20 pel·lícules (16, en suport analògic i 4, en DVD), 1 gravació magnetoscòpica, 0,19 metres de documents, 14 llibres, 1 disc, 1 medalla, 1 càmera fotogràfica i 1 dinanòmetre. L'interval cronològic és ampli: hi ha un document de l'any 1.612 i la resta són de finals del segle XIX a 2013.

Les donacions i cessions són una font d'ingrés fonamental per completar els fons municipals i contribueixen a incrementar el patrimoni documental de la ciutat. A més, amb aquests ingressos, es facilita l'accés públic a material d'interès històric i cultural de persones, famílies, col·lectius, entitats, associacions, empreses i comerços de la ciutat.