L'aparcament de Can Comas entra en funcionament el mes de maig

En total la ciutat disposa de 4.000 places d'aparcament, la meitat de les quals són gratuïtes.

25 de Març 2011
+

L'aparcament de Can Comas que disposa de 220 places de rotació i 32 places més que es destinaran a dipòsit de la grua municipal. L'aparcament començarà a funcionar la primera quinzena del mes de maig, mentre que l'ús del dipòsit de vehicles retirats de la via pública per la grua municipal s'utilitzarà a partir de l'any vinent.

D'altra banda d'aquí dos mesos es reiniciaran els treballs d'urbanització de la plaça de Can Comas, amb la voluntat que a l'estiu estigui completada la plaça pública.

La incorporació de les 220 places de l'aparcament de Can Comas fa que Granollers disposi d'un total de 2.000 places d'aparcament de pagament. Mentre que l'aparcament gratuït a Granollers es distribueix en 1.300 places de pàrquing al centre de la ciutat, i 750 places distribuïdes als barris Congost, Can Bassa i Can Mònic.

Millores a les infraestructures de serveis i la mobilitat urbana

Entre 2007 i 2011 a Granollers s'han renovat més de 16 km de xarxa de clavegueram, ja sigui reparant trams on s'havia detectat alguna problemàtica o dins d'actuacions d'obra nova. Cal destacar que 8 de les actuacions han estat finançades per fons estatals: FEIL i FEOSL, amb un import total de 704.334,89 euros. Com a exemples d'intervencions en aquesta matèria es pot esmentar les diferents actuacions al passeig de la Muntanya (2007, 2009 i 2010); al tram del carrer Anníbal, des del c. de Roger de Flor fins al riu; a l'av. de Sant Esteve; al carrer de Barcelona, al carrer d'Anselm Clavé o a l'avinguda de Sant Julià.

La xarxa d'aigua potable també s'ha estès set nous quilòmetres mentre que altres 18 km de canonades s'han renovat substituint el fibrociment de què estaven fetes per fosa. Entre les actuacions més destacades del període hi ha el carrer d'Anselm Clavé, el carrer carretera de Caldes, l'eix carrer Nou-carrer Museu, el carrer de la Mare de Déu de Núria, el carrer de les Minetes o el nou sector del Lledoner. A destacar també la interconnexió dels dipòsits municipals de Torre Pinós i Puig de les Forques que ha permès reduir el nombre d'avaries de la xarxa d'aigua potable i disposar d'una segona via de subministrament d'aigua a la ciutat. SOREA, SA, concessionària d'aquest subministrament a la ciutat, va portar a terme aquestes obres, dins les inversions locals de l'empresa.

Pel que fa a voreres s'ha actuat en gairebé 83.000 m2, l'equivalent a 100 pistes d'handbol, de les quals, la immensa majoria, 75.171,3 m2 corresponen a voreres noves. En aquests aspecte destaca l'ampliació de voreres que s'ha fet al barri del Congost en el marc del Pla de barris a carrers com Céllecs, carretera de Caldes, Joanot Martorell o Pau Carbó. També s'ha actuat a d'altres zones de la ciutat com al carrer de Tarafa, entre el c. Francesc Ribas i el c. Josep Irla; al carrer del Camp de les Moreres, a la plaça d'Espanya o en el sector de Can Comas. Pel que fa a l'adequació de petits trams de voreres s'han fet 31 actuacions amb un total de 7.817,85 m2 reparats. Ha estat el cas de diferents punts del carrer de Girona, el carrer de Roger de Flor, entre el c. Isabel de Villena i el c. de Navarra; diversos trams de l'avinguda de Sant Esteve i el carrer de Josep Umbert, entre av. del Parc i pg. de la Muntanya.

Més de 135.000 m2 és la superfície d'actuació en paviments de la ciutat, 102.313,09 m2 han correspost a paviments nous. Ha estat el cas de la urbanització del carrer d'Anselm Clavé i les places de la Corona, Maluquer i Salvador i Lluís Perpinyà; del passeig Fluvial, entre el Parc Firal i el gual d'Arquímedes; la renovació del pg. de la Muntanya, entre el c. Josep Umbert i la pl. de la Font Verda; la urbanització de la carretera del Masnou; la conversió en carrers de calçada única: al c. Palaudàries, entre els carrers de Lliri i c. Martí Grivé; c. Comtes de Bell·lloc; c. Josep Umbert, entre av. del Parc i c. Anselm Clavé; c. Sardana; c. Lleó; la reurbanització de l'avinguda de Sant Julià i dels carrers del polígon industrial Congost i la urbanització del sector Lledoner. En altres 23 carrers s'han adequat paviments com el c. d'Esteve Terrades, el pg. de la Muntanya, entre el carrer de Francesc Ribas i la pl. de la Font Verda o el carrer de la Mare de Déu de Montserrat.

Del Pla de Mobilitat Urbana, aprovat el juny de 2009 i que preveu actuacions fins al 2014 s'han executat, entre d'altres, actuacions com l'ampliació de l'illa de vianants del centre de la ciutat, i també a carrers com Tarafa, Mare de Déu de Núria, eix carrer Minetes-c.València, c. Narcís Monturiol, etc; mesures de reducció del trànsit de pas, com el vial del marge dret del riu Congost, que permet la connexió des de Montmeló fins a les Franqueses del Vallès; la implantació de criteris de jerarquització viària com les "vies de pas" de vehicles i les "vies d'estar" (zones de trànsit restringit i zones 30); la consolidació de l'ús aparcaments dissuasius com el del pg. de la Conca del Besòs (300 places), la Bòbila (350 places), Ramon Llull (400 places) i Joan Vinyoli (150 places) i nous aparcaments a Can Mònic i Can Gili; o la nova Ordenança de circulació de bicicletes.