L’Ajuntament de Granollers s’incorpora al Centre de Reempresa de Catalunya

Un programa per garantir la continuïtat de les empreses del territori

17 de Desembre 2012
+

Des del mes de desembre Granollers disposa d’un Punt d’Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya dins del Servei d’Emprenedoria de Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses, on s’ofereix assessorament tant als empresaris que volen vendre la seva empresa com als reemprenedors i reemprenedores disposats a donar-los continuïtat. L’objectiu de la Reempresa és impulsar i estructurar la transmissió d’empreses per tal de generar creixement econòmic, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació a la ciutat.

La Diputació de Barcelona i la patronal Cecot van signar, el mes de setembre, un acord de col·laboració per difondre i estendre la Reempresa a la província de Barcelona com un model d’emprenedoria i de creixement empresarial consolidat i que incideix en la continuïtat de les empreses. En definitiva, es treballa per aconseguir crear a Catalunya un mercat únic per la compra-venda d’empreses.

La Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments i la incorporació de l’Ajuntament de Granollers al Centre de Reempresa de Catalunya s’emmarca en l’eix de treballar junts per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot, és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

L’acord significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses durant el temps d’execució del programa a la província de Barcelona i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l´últim any de projecte. En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col·lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una enfocada als empresaris i l’altra per als emprenedors- i un portal web que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol·licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses.Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur de la ciutat.

Demografia empresarial a Granollers 

L’any 2011, Granollers compta amb 2.437 empreses, un 8,3% menys que l’any 2008. Per sectors, la variabilitat de les empreses dedicades a l’agricultura entre els anys 2008 i 2011 és de -25%. En la indústria d’un -17%, en el sector de la construcció ha estat d’un -37% i en el sector serveis és on menys pèrdua d’empreses s’ha produït, amb un -2%.

En els propers deu anys, al voltant de 90.000 empreses i més de 190.000 treballadors de la província de Barcelona es podrien trobar involucrats en processos de reempresa. A més, les darreres dades indiquen que, només per raó de l’envelliment de la població, un nombre important de negocis canviaran de mans durant els propers 15 anys. Per tant, potenciar a aquells que volen cedir l’empresa per jubilació, prejubilació o canvi de domicili permetria mantenir un 15% de les companyies i dels llocs de treball, evitant la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat.

60 reempreses d’èxit amb una inversió total de prop més de 3.500.000 € 

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar des de finals de l’any 2011 un total de 60 casos de reempreses que han suposat una inversió total de prop més de 3.500.000€ i que es distribueix, per sectors de la manera següent: 50% d’inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; 29% a reempreses d’indústria; 15% pertany al sector serveis i un 6% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria.

La distribució territorial d’aquestes reempreses amb èxit és un 67% de la província de Barcelona, un 14% de la província de Lleida, un 12% pertanyen a la província de Girona i un 7% a la província de Tarragona. La distribució per sectors és d´un 33% de les reempreses d’èxit pertanyen al sector comerç, un 31% al sector serveis, un 24% al sector de l´hostaleria i un 12% de les reempreses tancades són del sector industrial. És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 24% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 28% dels casos el motiu és el canvi de negoci del cedent i en el 31% el canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són la impossibilitat de portar el negoci (19%), la malaltia (12%) o les desavinences amb els socis (4%).