Els impostos i les taxes municipals no s’apugen

L'equip de govern planteja un augment 0 dels impostos i taxes. El Ple aprova les Ordenances Fiscals amb el vota a favor del PSC i Acció Granollers i en contra de: CiU, PP, ICV-EUiA.

31 de Octubre 2012

El Ple del mes d'octubre ha aprovat les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013, amb un augment del 0% pel que fa als impostos i taxes municipals, amb dues excepcions: la zona blava, que augmentarà l’IPC (aproximadament, un 2’5 %) i la taxa de l’Escola Municipal de Música Josep M. Ruera, amb un augment del 10 %, fruit de la disminució en el finançament per part de la Generalitat. Aquest increment hauria de ser del 30 %, si bé l’Ajuntament n’assumeix la diferència. Pel que fa als preus públics, no s’incrementen, si bé es veuran afectats per la modificació en el nou tipus d’IVA, que representa un augment del 2 %.

Es mantenen les bonificacions

Es mantenen les bonificacions i fraccionament en els pagaments, i sorgeix una nova bonificació per als cotxes menys contaminants. Concretament, els turismes amb emissions de CO2 inferions als 100 gr / km tindran una rebaixa del 50 % en l’impost de circulació, durant el primer any; i els que n’emetin entre 101 i 120 gr / km, tindran una bonificació del 25 %.