Han començat les obres d'urbanització del carrer de Corró, entre Torras i Bages i València

Aquest tram s'adequarà a un mateix nivell perquè sigui més accessible i còmode per als vianants

29 de Febrer 2016
+
Primera setmana de les obres del carrer de Corró

Aquest dilluns 29 de febrer han començat les obres del tram del carrer de Corró, entre Torras i Bages i València. L’objectiu és que aquest tram, de 250 metres lineals, sigui més accessible i còmode per als vianants, per la qual cosa el vial estarà format per un carril asfaltat de 2,60 m d'amplada i una zona de vorera pavimentada amb llambordes de formigó de diferents colors i amplada variable, tot a un mateix nivell.  

En el carril central asfaltat, es col·locarà una rigola al centre, amb nous embornals, per a la recollida d’aigües superficials. També s’aprofitarà l’actuació, que té una superfície de 1.485 m2, per renovar serveis com el clavegueram, el tub d’aigua potable i es soterraran les línies elèctriques i telefòniques aèries. També es renovarà l’enllumenat i s’hi posaran leds, que consumeixen menys. A més, es farà la instal·lació per on passaran els serveis de telecomunicacions.

L'empresa Eurocatalana Obres i Serveis SL ha guanyat el concurs convocat per un import de 259.909,05 euros IVA inclòs. La previsió és que les obres durin 4 mesos. Com és habitual es constituirà una comissió de seguiment formada per veïns i l'Ajuntament, que es reunirà periòdicament per comentar l'evolució dels treballs.